ระบบแสดงข่าวสารการศึกษา ไม่พลาดทุกสถานการณ์ ลึก รวดเร็ว enn.co.th

รูปแบบที่ 1

การปรับแต่งกรอบให้เข้ากับเว็บไซต์ของท่าน

หมวดข่าว

 ASEAN Update
 แคมป์ ค่าย ประกวด
 ทุนการศึกษา
 ป.โท ป.เอก
 ประชาสัมพันธ์
 รับตรง Admissions
 แวดวงการศึกษา
 แหล่งเรียนรู้

การแสดงผล

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง แถว คอลัมน์

ความกว้าง

Pixel

แก้ไขสีพื้นหลังแถบบาร์เมนู

#

แก้ไขสีตัวหนังสือแถบบาร์เมนู

#

แก้ไขสีพื้นหลัง

#

แก้ไขสีตัวหนังสือ

#

แก้ไขสีกรอบ

#

Copy Code นี้ ไปติดที่เว็ปไซต์ของท่าน

รูปแบบที่ 2

การปรับแต่งกรอบให้เข้ากับเว็บไซต์ของท่าน

หมวดข่าว

 ASEAN Update
 แคมป์ ค่าย ประกวด
 ทุนการศึกษา
 ป.โท ป.เอก
 ประชาสัมพันธ์
 รับตรง Admissions
 แวดวงการศึกษา
 แหล่งเรียนรู้

การแสดงผล

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง แถว

ความกว้าง

Pixel

แก้ไขสีพื้นหลังแถบบาร์เมนู

#

แก้ไขสีตัวหนังสือแถบบาร์เมนู

#

แก้ไขสีพื้นหลัง

#

แก้ไขสีตัวหนังสือ

#

แก้ไขสีกรอบ

#

Copy Code นี้ ไปติดที่เว็ปไซต์ของท่าน

รูปแบบที่ 3

การปรับแต่งกรอบให้เข้ากับเว็บไซต์ของท่าน

หมวดข่าว

 ASEAN Update
 แคมป์ ค่าย ประกวด
 ทุนการศึกษา
 ป.โท ป.เอก
 ประชาสัมพันธ์
 รับตรง Admissions
 แวดวงการศึกษา
 แหล่งเรียนรู้

การแสดงผล

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง แถว

ความกว้าง

Pixel

แก้ไขสีพื้นหลังแถบบาร์เมนู

#

แก้ไขสีตัวหนังสือแถบบาร์เมนู

#

แก้ไขสีพื้นหลัง

#

แก้ไขสีตัวหนังสือ

#

แก้ไขสีกรอบ

#

Copy Code นี้ ไปติดที่เว็ปไซต์ของท่าน
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ