มทร.สุวรรณภูมิ รับตรง - โควตา ปีการศึกษา 2555

UploadImage 

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระบบโควตา โดยจะรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี และรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา/ยกเว้นรายวิชา และหลักสูตรต่อเนื่อง ทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ จำแนกคณะ สาขาวิชา จำนวนรับ และคุณสมบัติของผู้สมัคร ตามระเบียบการรับสมัครโควตาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัคร ดังนี้

1. สมัครนักศึกษาโควตา ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2554 ทาง www.rmutsb.ac.th หรือสมัครด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทุกศูนย์ (หันตรา วาสุกรี นนทบุรี สุพรรณบุรี) โดยดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครได้ทาง www.rmutsb.ac.th

2. ชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท ได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระด้วยตนเอง ณ จุดรับสมัคร

3. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 - 15.00 น.  ณ คณะในศูนย์ที่เลือกสมัครอันดับ 1

4. ประกาศผลการคัดเลือกโควตา  ทาง www.rmutsb.ac.th และศูนย์ที่เลือกสมัคร วันที่ 2 ธันวาคม 2554

5. รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโควตา ผ่านระบบออนไลน์ ทางไปรษณีย์ หรือด้วยตนเอง ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก ระหว่างวันที่ 6 - 23 ธันวาคม 2554

6. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ศูนย์ที่รับคัดเลือก ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 55

7. เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2555 วันที่ 5 มิถุนายน 2555


เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 40,936 คน เขียนข่าวโดย : ชุลีพร ฟักฟูม เมื่อวันที่ : 31 สิงหาคม 54 เวลา 14:36:49 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 08 ธ.ค. 59
content ผลการวิจัยชี้เด็กไทยคะแนนสอบดี จะมีทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตสาธารณะน้
“การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน” (CSPS) จัดการประชุม “CHILD POLICY FORUM I : นโยบ
content SPU : สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย อาจารย์กิ่งแก้
content SPU : ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู๋ส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน และผู้ช่วย
content SPU : ขอเชิญชมผลงาน "แสงของพ่อ" วิทยานิพนธ์ (Thesis) นักศึกษาคณะสถาป
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมผลงาน "แสงของพ่อ" วิทยานิพนธ์ (Thesi
content SPU : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่น
SPU : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด MOU สหกิจศึกษา ผลิต
content มรภ.รำไพพรรณี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ 10
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ