รับตรง โควตา ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 55

UploadImage

กำหนดการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจำปีการศึกษา 2555
 
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้เปิดรับสมัครนักศึกษากรณีพิเศษ (โควตา) และรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีรายละเอียดกำหนดการวันรับสมัคร ดังนี้….
 
โควตา

UploadImage 
 
รับตรงแต่ละคณะ

 UploadImage
 
 
สมัครออนไลน์ได้ที่http://admis.rmutp.ac.th/2009/app_form_new.php
 

เว็บไซต์หลักการรับสมัคร คลิกที่นี่

 
ติดต่อสอบถามหมายเลขคณะต่างๆ
1. ศิลปศาสตร์ โทร. 0-2282-9102 ต่อ 1110
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 0-2913-2424 ต่อ 194
3. บริหารธุรกิจ โทร. 0-2282-9101 ต่อ 2106
4. วิศวกรรมศาสตร์ โทร. 0-2585-0690 ต่อ 2486
5. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทร. 0-2282-9009 ต่อ 6102
6. อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โทร. 0-2629-9157 ต่อ 3005
7. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โทร. 02-281-9756-8 ต่อ 2305, 2306 หรือ 02-282-8531 ต่อ 2102
8. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โทร. 0-2282-9009-15 ต่อ 6831-4
9. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โทร. 0-2281-9221-4 ต่อ 4201-4202
 
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-2829009 ต่อ 6301-4
 
 
 
โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 30 ส.ค. 54

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 44,066 คน เขียนข่าวโดย : อติภา พิสณฑ์ เมื่อวันที่ : 30 สิงหาคม 54 เวลา 11:36:05 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 26 ก.ย. 59
content ยังเปิดรับ!เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎชิงทุนกว่าล้าน
content นิติรามฯให้ทุนนักศึกษาประเภทขัดสน
content โครงการฝึกงานและท่องเที่ยวอเมริกาแบบได้รับค่าตอบแทน
โครงการฝึกงานและท่องเที่ยวอเมริกาแบบได้รับค่าตอบแทนรายได้ จัดโดย Interchange Thailand
content SPU : ผู้อำนวยการศูนย์ ICT ม.ศรีปทุม เข้าร่วมอบรม ”หลักสูตรการบริหารง
อาจารย์ภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร(ICT) มหาวิทยาลัยศร
content SPU : ผู้บริหาร SPU เปิดมุมมอง รับฟังแนวคิดการบริหารงานในมิติต่างๆ “C
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรม Coaching The Coaches # Class 1 ให้กับผู้บริหารม
content SPU : คณบดีคณะบัญชี ม.ศรีปทุม ร่วมเสวนา งานครบรอบสถาปนา คณะบัญชี 27 ปี
ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานเสวนา “..."ทิศทางนักบัญชียุคใหม่
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ