รับตรงรอบที่1 และโควตา วิทยาลัยนานาชาติ สวนสุนันทาฯ

UploadImage

         วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2 โครงการได้แก่ โควตา และ รับตรงรอบที่ 1 ช่วงเวลารับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม – 7 ตุลาคม 2554
 
1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครดังนี้
 
จำนวนรับเข้าศึกษา จำนวน 270 คน
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขาวิชาธุรกิจการบิน 150 คน
- สาขาธุรกิจภัตตาคารและที่พัก 30 คน
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 30 คน
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 30 คน
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 30 คน
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
3. มีผลการเรียนภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.50
4. ต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
5. ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 
การสมัคร
กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 – 7 ตุลาคม 2554 โดย
1. สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยนานาชาติ ณ อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา(ยกเว้นวันหยุดราชการ)
2. สมัครที่เว็บไซต์ www.ssruic.com
3. สมัครผ่านทางอาจารย์แนะแนวโดยอาจารย์คัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 5 คน โดยกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารโดยทางโรงเรียนรวบรวมส่งให้กับวิทยาลัยนานาชาติภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2554
 
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ใบ
2. สำเนาแสดงผลการเรียน (รบ.1)  1 ใบ
3. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 ตุลาคม 2554 ณ อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 2 วิทยาลัยนานานชาติ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา หรือทาง www.ssruic.com
 
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 14 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 2 วิทยาลัยนานานชาติ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา
วันที่ 21 ตุลาคม 2554 ณ อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 2 วิทยาลัยนานานชาติ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา หรือทาง www.ssruic.com
 
 
 
 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประเภทรับตรงรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครดังนี้
 
จำนวนรับเข้าศึกษา จำนวน 270 คน
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขาวิชาธุรกิจการบิน 150 คน
- สาขาธุรกิจภัตตาคารและที่พัก 30 คน
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 30 คน
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 30 คน
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 30 คน
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีผลการเรียนภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.50
4. ต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
5. ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 
การสมัคร
กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 – 7 ตุลาคม 2554 โดย
1. สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยนานาชาติ ณ อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา(ยกเว้นวันหยุดราชการ)
2. สมัครที่เว็บไซต์ www.ssruic.com
3. สมัครผ่านทางอาจารย์แนะแนวโดยอาจารย์คัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 5 คน โดยกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารโดยทางโรงเรียนรวบรวมส่งให้กับวิทยาลัยนานาชาติภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2554
 
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ใบ
2. สำเนาแสดงผลการเรียน (รบ.1)  1 ใบ
3. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 10 ตุลาคม 2554 ณ อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 2 วิทยาลัยนานานชาติ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา หรือทาง www.ssruic.com
 
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 14 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 2 วิทยาลัยนานานชาติ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา
วันที่ 21 ตุลาคม 2554 ณ อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 2 วิทยาลัยนานานชาติ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา หรือทาง www.ssruic.com
 
 
 
 
International College, Suan Sunandha Rajabhat University
No.1 U-thong Nok, Dusit, Bangkok 10300 . Tel. 02-160-1200 , 02-160-1194Fax. 02-160-1199  e-mail: ssruic@hotmail.com
 
 
 
โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 9 ส.ค. 54

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 27,476 คน เขียนข่าวโดย : อติภา พิสณฑ์ เมื่อวันที่ : 09 สิงหาคม 54 เวลา 13:18:36 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 20 ม.ค. 60
content เทคนิคสร้างรสชาติอย่างไรให้โดนใจผู้บริโภค
เทคนิคสร้างรสชาติอย่างไรให้โดนใจผู้บริโภค
content SPU : ม.ศรีปทุม จัดพานพุ่มดอกไม้ ถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธ
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีถวายพานพุ่ม
content PTU : : คณะรัฐศาสตร์ ม.ปทุมธานี จัดฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี
อาจารย์บุญเพ็ง จันทร์งาม คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เชื่อมความส
content SPU : เปิดรับสมัครแล้ว!...หลักสูตรเทียบโอน ปวส. ม.ศรีปทุม พิเศษ ลงทะ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 60 สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ ปวส. ว้าวๆ พิเศษ!
content อธิการบดี มรภ.รำไพพรรณี เปิดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรู
content SPU : บริการวิชาการ "มัคคุเทศก์น้อย" (Junior Guide by SPU) สร้างความร
ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ