มธ.เตรียมมอบ 70 ทุนโครงการเรียนดีชนบท-ในเมือง ก.ย.นี้

UploadImage

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี โครงการนักศึกษาเรียนดีจาก
ชนบทและโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง ประจำปีการศึกษา
2556

 
คุณสมบัติเฉพาะ
 
1.    รายได้ของครอบครัว
• ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัว เกษตรกร หรือ ผู้ใช้แรงงาน หรือ ผู้ค้ารายย่อย หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมีรายได้ที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายของครอบครัวไม่เกิน 150,000บาท/ปี
 
2.    คะแนนเฉลี่ยสะสม
• ผู้สมัครต้องมีผลการเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้น ม.4 - ม.5รวม 4ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 
โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท
จัดสรรทุนให้ 60ทุน
ผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษาต้องมีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านโดยมีชื่อ
ปรากฏในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1ปี ณ วันที่สมัคร ภายในเขตพื้นที่ของโครงการ และผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของโครงการ
 
โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง
จัดสรรทุนให้ 10 ทุน
ผู้สมัครต้องอาศัยอยู่ในเขตชุมชนแออัด หรือ ชุมชนชานเมือง หรือ เคหะชุมชน และผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น
เขตพื้นที่ของโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง ได้แก่ โรงเรียนที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
 
การรับสมัคร
 
จะรับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต www.reg.tu.ac.thประมาณกลางเดือนกันยายน 2555
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0-2564-4440-79 ต่อ  1605 และ 1607

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 40,147 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 20 กรกฎาคม 55 เวลา 09:15:12 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 07 เม.ย. 60
content ให้ทุน 50% เมื่อเรียนสิงคโปร์กับ Shelton college
วิทยาลัย shelton เด่นในการโรงแรมและท่องเที่ยว ฝึกงานได้
content SPU : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาและ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนคุณครู อาจารย์ และน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอ
content SPU : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคณะนักศึกษา Busan University of
อาจารย์นัทธพร เพียรชอบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะนักศึกษาโครงก
content มหาวิทยาลัยนิวเซาเวลส์ แจกทุกการศึกษา!
แจกทุกการศึกษาหลักสูตรMBA(เรียนเต็มเวลา)
content SPU : คณะบริหารธุรกิจ SPU รับขวัญถุงกาชาด ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน สานต่อพ
ผู้แทนนักศึกษากลุ่ม Staffs คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 5 คน เข้ารับขวัญถุงกาชาด “โครง
content SPU : นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริ
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 30 กว่าชีวิต เรียนกับตัวจริง ประสบกา
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ