กำหนดการรับตรง ม.ทักษิณ ปี 2555

UploadImage

กำหนดการรับตรง ม.ทักษิณ ปี 2555


มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยภูมิภาคอีกแห่ง ของคนภาคใต้  ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศกำหนดการการรับนิสิตปีการศึกษา 2555 ออกมาแล้วนะค่ะ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ซึ่งจะประกาศไว้ในประกาศรับสมัครแต่ละประเภทอีกครั้ง  แต่ละประเภทจะเปิดรับช่วงไหนบ้างไปดูกันค่ะ
 
กำหนดรับนิสิตใหม่  ประจำปีการศึกษา 2555

ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1ประเภทรับตรง โครงการต่าง ๆ  ระหว่าง 22 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2554
 
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 - 15 กุมภาพันธ์ 2555
 
ระดับปริญญาโท  ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 - 15 มีนาคม 2555
 
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบ  ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2554-30 มีนาคม 2555
 
ระดับปริญญาเอก ระว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2554 - 30 เมษายน 2555
 

 
 
สำหรับน้องๆม.ปลาย ก่อนที่จะสมัครรับตรงกันในปีนี้ เราลองมาคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครสอบ การสอบรับตรงของปีที่แล้วกันก่อนนะค่ะ น้องๆ จะได้สามารถนำไปเตรียมตัวกันได้ก่อน และได้แนบกำหนดการการสมัครมาด้วยของปีการศึกษา 2554 มาด้วย ดาวน์โหลดได้ที่เอกสารประกอบข่าวได้เลยนะค่ะ 
 
คุณวุฒิ/คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.กำลังศึกษา ม.6หรือสำเร็จการศึกษา ม.6สายสามัญ และมีผลการเรียนเฉลี่ยะสะสม 4ภาคเรียน (กรณีกำลังศึกษา) หรือ 6ภาคเรียน (กรณีสำเร็จการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.00
2.มีคะแนน GAT/PAT ครบตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
 
คุณสมบัติเฉพาะ
1.หลักสูตร วท.บ.ทุกสาขา และ หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา : คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์-เคมี,วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา,วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์  ตลอดหลักสูตร ม.4-6ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22หน่วยกิต, คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12หน่วยกิต, ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9หน่วยกิต
2.หลักสูตร ศ.บ.เศรษฐศาสตร์  ตลอดหลักสูตร ม.4-6ต้องเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12หน่วยกิต และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.00
3.หลักสูตร บธ.บ.ทุกสาขา ตลอดหลักสูตร ม.4-6ต้องเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12หน่วยกิต
4.หลักสูตร ศศ.บ.ศิลปะการแสดง ต้องมีทักษะทางด้านการแสดงประเภทใดประเภทหนึ่ง และต้องมีหลักฐานแสดงประกอบการสมัคร
5.หลักสูตร ศศ.บ.ดุริยางคศาสตร์สากล ต้องมีทักษะทางด้านดนตรีประเภทใดประเภทหนึ่ง และต้องมีหลักฐานแสดงประกอบการสมัคร
6.หลักสูตร ศป.บ.ทัศนศิลป์ ต้องมีทักษะทางด้านศิลปะประเภทใดประเภทหนึ่ง
 
สาขาวิชาที่ต้องสอบสัมภาษณ์จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา
•กศ.บ.การศึกษา : พลศึกษา,ภาษาอังกฤษ,จิตวิทยาการแนะแนว,วิทยาศาสตร์-เคมี,เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
•ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ,ศิลปะการแสดง,ดุริยางคศาสตร์สากล
•ศป.บ. ทัศนศิลป์
•วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
 
น้องๆคนไหนที่สนใจเรียนต่อ ม.ทักษิณ ต้องติดตามกำหนดการอย่างละเอียดของปีการศึกษา  2555  และศึกษาให้แน่ใจก่อนการสมัครอีกครั้งนะค่ะ  เพราะหากคุณสมบัติไม่ครบตามที่ประกาศ จะถูกตัดสิทธิ์ทันที   พี่ๆศูนย์ข่าวการศึกษาไทย เอาใจช่วยน้องในการเตรียมตัวสอบทุกคนค่ะ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ภารกิจการรับนิสิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทร. 074-443975
เว็บไซต์ http://is.tsu.ac.th 

ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 266,014 คน เขียนข่าวโดย : ณัฐตินัน เมื่อวันที่ : 23 มิถุนายน 54 เวลา 09:33:53 น.

คุณ นุรไอนี บือราเฮง ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"เรียนสายวิทย์ แต่รุุ้สึกว่าจัยจะอยู่สายศิลป์ภาษา..เหอะๆ..แล้วจะไปทางหนัยดีน๊า... "

เมื่อเวลา 28 สิงหาคม 56 11:17:00 น.
คุณ พุฒวรรณ พันศิริ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"อยากสอบม.ธรรมศาสตร์ติดจังเรยอยากเข้ามากๆเรคะ"

เมื่อเวลา 25 พฤษภาคม 55 10:30:29 น.
สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา

Warning: file_get_contents(http://blog.eduzones.com/textsearch.utf8.php?id=2) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 503 Service Unavailable in /home/enncoth/domains/enn.co.th/public_html/templates_c/%%28^283^2830573E%%enn.tpl.php on line 209