กำหนดการรับตรง ม.ทักษิณ ปี 2555

UploadImage

กำหนดการรับตรง ม.ทักษิณ ปี 2555


มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยภูมิภาคอีกแห่ง ของคนภาคใต้  ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศกำหนดการการรับนิสิตปีการศึกษา 2555 ออกมาแล้วนะค่ะ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ซึ่งจะประกาศไว้ในประกาศรับสมัครแต่ละประเภทอีกครั้ง  แต่ละประเภทจะเปิดรับช่วงไหนบ้างไปดูกันค่ะ
 
กำหนดรับนิสิตใหม่  ประจำปีการศึกษา 2555

ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1ประเภทรับตรง โครงการต่าง ๆ  ระหว่าง 22 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2554
 
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 - 15 กุมภาพันธ์ 2555
 
ระดับปริญญาโท  ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 - 15 มีนาคม 2555
 
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบ  ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2554-30 มีนาคม 2555
 
ระดับปริญญาเอก ระว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2554 - 30 เมษายน 2555
 

 
 
สำหรับน้องๆม.ปลาย ก่อนที่จะสมัครรับตรงกันในปีนี้ เราลองมาคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครสอบ การสอบรับตรงของปีที่แล้วกันก่อนนะค่ะ น้องๆ จะได้สามารถนำไปเตรียมตัวกันได้ก่อน และได้แนบกำหนดการการสมัครมาด้วยของปีการศึกษา 2554 มาด้วย ดาวน์โหลดได้ที่เอกสารประกอบข่าวได้เลยนะค่ะ 
 
คุณวุฒิ/คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.กำลังศึกษา ม.6หรือสำเร็จการศึกษา ม.6สายสามัญ และมีผลการเรียนเฉลี่ยะสะสม 4ภาคเรียน (กรณีกำลังศึกษา) หรือ 6ภาคเรียน (กรณีสำเร็จการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.00
2.มีคะแนน GAT/PAT ครบตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
 
คุณสมบัติเฉพาะ
1.หลักสูตร วท.บ.ทุกสาขา และ หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา : คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์-เคมี,วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา,วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์  ตลอดหลักสูตร ม.4-6ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22หน่วยกิต, คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12หน่วยกิต, ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9หน่วยกิต
2.หลักสูตร ศ.บ.เศรษฐศาสตร์  ตลอดหลักสูตร ม.4-6ต้องเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12หน่วยกิต และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.00
3.หลักสูตร บธ.บ.ทุกสาขา ตลอดหลักสูตร ม.4-6ต้องเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12หน่วยกิต
4.หลักสูตร ศศ.บ.ศิลปะการแสดง ต้องมีทักษะทางด้านการแสดงประเภทใดประเภทหนึ่ง และต้องมีหลักฐานแสดงประกอบการสมัคร
5.หลักสูตร ศศ.บ.ดุริยางคศาสตร์สากล ต้องมีทักษะทางด้านดนตรีประเภทใดประเภทหนึ่ง และต้องมีหลักฐานแสดงประกอบการสมัคร
6.หลักสูตร ศป.บ.ทัศนศิลป์ ต้องมีทักษะทางด้านศิลปะประเภทใดประเภทหนึ่ง
 
สาขาวิชาที่ต้องสอบสัมภาษณ์จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา
•กศ.บ.การศึกษา : พลศึกษา,ภาษาอังกฤษ,จิตวิทยาการแนะแนว,วิทยาศาสตร์-เคมี,เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
•ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ,ศิลปะการแสดง,ดุริยางคศาสตร์สากล
•ศป.บ. ทัศนศิลป์
•วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
 
น้องๆคนไหนที่สนใจเรียนต่อ ม.ทักษิณ ต้องติดตามกำหนดการอย่างละเอียดของปีการศึกษา  2555  และศึกษาให้แน่ใจก่อนการสมัครอีกครั้งนะค่ะ  เพราะหากคุณสมบัติไม่ครบตามที่ประกาศ จะถูกตัดสิทธิ์ทันที   พี่ๆศูนย์ข่าวการศึกษาไทย เอาใจช่วยน้องในการเตรียมตัวสอบทุกคนค่ะ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ภารกิจการรับนิสิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทร. 074-443975
เว็บไซต์ http://is.tsu.ac.th 

ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 233,930 คน เขียนข่าวโดย : ณัฐตินัน เมื่อวันที่ : 23 มิถุนายน 54 เวลา 09:33:53 น.

คุณ นุรไอนี บือราเฮง ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"เรียนสายวิทย์ แต่รุุ้สึกว่าจัยจะอยู่สายศิลป์ภาษา..เหอะๆ..แล้วจะไปทางหนัยดีน๊า... "

เมื่อเวลา 28 สิงหาคม 56 11:17:00 น.
คุณ พุฒวรรณ พันศิริ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"อยากสอบม.ธรรมศาสตร์ติดจังเรยอยากเข้ามากๆเรคะ"

เมื่อเวลา 25 พฤษภาคม 55 10:30:29 น.
สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 16 ก.ย. 57
content งามหน้า!! วัยรุ่นแลกจูบกลางลานจอดห้างดังไม่แคร์โลก
งามหน้า!! วัยรุ่นแลกจูบกลางลานจอดห้างดังไม่แคร์โลก
content ผู้สมัครทะลุสามหมื่นเจ็ด กสพท.เตือนรีบตรวจสอบสถานะการสมัคร
ผู้สมัครทะลุสามหมื่นเจ็ด กสพท.เตือนรีบตรวจสอบสถานะการสมัคร
content มรภ.นครปฐม จับมือขนส่ง จัดอบรมผู้สอบใบขับขี่
มรภ.นครปฐม จับมือขนส่ง จัดอบรมผู้สอบใบขับขี่
content Global Alliance มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท สวิตเซอร์แลนด์
Global Alliance มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท สวิตเซอร์แลนด์
content มจธ. มอบทุนเรียนต่อปริญญาโท สาขาวิศวะฯ
มจธ. มอบทุนเรียนต่อปริญญาโท สาขาวิศวะฯ
content สวธ.ชง 3 เรื่องด่วนเปิดพื้นที่สร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย
สวธ.ชง 3 เรื่องด่วนเปิดพื้นที่สร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ