แม่โจ้ รับสมัครนักศึกษา ป.โท/ ป.เอก ภาคเรียนที่ 2/2555 หลายสาขาUploadImageผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองและสมัครทางไปรษณีย์
(กรณีซื้อใบสมัครที่ บัณฑิตวิทยาลัย หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์)สมัครด้วยตนเอง บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กันยายน 2555
ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ และ ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 400 บาท (-สี่ร้อยบาทถ้วน-) ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย ตามกำหนดวันดังกล่าวข้างต้นระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)

กรณีที่ผู้สมัครมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทน ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ให้เรียบร้อยด้วยตนเองสมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้ ถึงวันที่ 12  กันยายน  2555
ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย ให้เรียบร้อย และนำเอกสารประกอบการสมัครตามที่กำหนด รวมทั้งค่าธรรมเนียม การสมัคร จำนวน  400 บาท
(-สี่ร้อยบาทถ้วน-) ให้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย ไม่ช้ากว่าวันที่กำหนดโดยจะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา ณ ที่ส่งเป็นเกณฑ์โดยส่งธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ สั่งจ่าย ปท.แม่โจ้สมัครทางอินเตอร์เน็ต
ผู้สมัครดำเนินการสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่  http://www.education.mju.ac.th
(ทำตามขั้นตอนการสมัคร) แล้ว ยื่นใบสมัครได้ภายในวันที่ 19 กันยายน 2555
ผู้สมัครนำใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ รวมทั้งสำเนา แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย ตามกำหนดวันดังกล่าวข้างต้น ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)


** กรณีที่ผู้สมัครมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทน ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ให้เรียบร้อยด้วยตนเอง **
 
ที่มา: http://www.mju.ac.thเอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 21,372 คน เขียนข่าวโดย : ภารดี วงค์เขียว เมื่อวันที่ : 10 กรกฎาคม 55 เวลา 11:38:43 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 08 ธ.ค. 59
content ผลการวิจัยชี้เด็กไทยคะแนนสอบดี จะมีทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตสาธารณะน้
“การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน” (CSPS) จัดการประชุม “CHILD POLICY FORUM I : นโยบ
content SPU : สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย อาจารย์กิ่งแก้
content SPU : ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู๋ส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน และผู้ช่วย
content SPU : ขอเชิญชมผลงาน "แสงของพ่อ" วิทยานิพนธ์ (Thesis) นักศึกษาคณะสถาป
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมผลงาน "แสงของพ่อ" วิทยานิพนธ์ (Thesi
content SPU : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่น
SPU : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด MOU สหกิจศึกษา ผลิต
content มรภ.รำไพพรรณี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ 10
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ