มช. เดินสายแนะข้อมูลเลือกคณะ สอบตรง และุแอดมิสชั่นส์

 UploadImage

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ แนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนื เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและนโยบายการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ การคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน และการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต/นักศึกษา (Admissions) อีกทั้งเพื่อประสานความสัมพันธ์ในด้านการดำเนินการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกด้วย

          ในการประชุมฯ จัดขึ้นในวันที่ 6, 17-19 และ 23-25 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมและประสานสัมพันธ์ จำนวน 7 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน ลำปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ และตาก มีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์แนะแนวเข้าร่วมการประชุมจำนวน 1,080 คน จาก 590 โรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมี ผศ.ทศพร พิชัยยา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้แทนจากคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
 
          สำหรับเนื้อหาในของการประชุมจะมีการให้ความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ การแนะแนวการเลือกคณะ/สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การคัดเลือกและขั้นตอนการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน การสอบและขั้นตอนการดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ และการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต/นักศึกษา (Admissions)

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-943071 ต่อ 108, 131-134 ในวันและเวลาทำการ

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 14,938 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 09 กรกฎาคม 55 เวลา 14:21:47 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ