ค่ายลานเกียร์ วิศวะฯ จุฬาฯ ครั้งที่ 11 วันที่ 17-20 ตุลาคม 54


UploadImage

ค่ายลานเกียร์ วิศวะฯ จุฬาฯ ครั้งที่ 11 วันที่ 17-20 ตุลาคม 54


         ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่สนใจจะเรียนต่อวิศวกรรมศาสตร์เพราะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดค่ายลานเกียร์ ครั้ง ที่11 ในวันที่ 17-20 ตุลาคม 2554 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่สนใจศึกษา ต่อในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ แต่ยังไม่มั่นใจ หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ ได้เข้ามาสัมผัสการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการจริง รวมไปถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับงานทางวิศวกรรม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยในหลายๆปีที่ผ่านมา ค่ายลานเกียร์ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่ว ประเทศ โดยสังเกตได้จากนักเรียนที่สนใจและสมัครเข้ามา มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยในปีที่ผ่านมา มีนักเรียนสมัครเข้ามาถึงสองพันกว่าคน จากหลายร้อยโรงเรียนทั่วประเทศ

โดยค่ายลานเกียร์มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ทราบว่าตนเองมีความเหมาะสมกับการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์มากน้อยเพียงใด และ จะมีความเหมาะสมกับภาควิชาใด ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมไปถึงรายละเอียดต่างๆของแต่ละภาควิชา ตลอดจนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและ การทำงานจริงในอาชีพวิศวกร
2. เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมีความสงสัยเกี่ยว กับข้อมูลการศึกษาต่อ และนิสิตที่มีข้อมูลและประสบการณ์ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยตรง
3. เพื่อเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นตัวแทนในการสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการศึกษาต่อในคณะ วิศวกรรมศาสตร์ให้แก่นักเรียนคนอื่นๆ ในโรงเรียนของตนเองได้

สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากค่ายลานเกียร์
1. น้องๆจะได้ทราบว่า นิสิต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์นั้น เรียนอะไรกันบ้าง เป็นอย่างไร
2. น้องๆจะได้ทราบว่า น้องๆนั้นเหมาะสำหรับการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมหรือไม่
3. น้องๆจะได้มีโอกาสเข้าชมห้องแลปวิจัยของภาคต่างๆ และ กิจกรรมต่างๆ จากทางค่าย
4. น้องๆจะได้ทำความรู้จักกับพี่ๆ และ เพื่อนต่างสถาบัน มากมาย
5. น้องๆจะได้รับการดูแลจากพี่ๆตลอดเวลา 4 วัน 3 คืน เป็นอย่างดี
6. และอีกหลายๆอย่างที่พวกพี่ๆ เตรียมไว้มอบให้กับน้องๆทุกคน

คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และ มีอายุไม่เกิน21 ปี

หลักฐานการสมัคร(ให้เย็บเอกสารทัง้ 3 ส่วนรวมกันตามลาดับ หากหลักฐานไม่ครบจะไม่ได้รับการพิจารณา)
1.ใบสมัครที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์
2. สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน หรือเอกสารรับรองผลการศึกษา หรือเอกสารที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ซองเปล่าจดหมายติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวผู้สมัคร เพื่อส่งผลการสมัครกลับไปยังผู้สมัคร

การส่งใบสมัคร
ส่ง มาที่ โครงการค่ายลานเกียร์ ครั้งที่11 ตู้ปณ.2031 ปณฝ.จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ 10332
หมดเขตการส่งใบสมัครวันที่15 กรกฎาคม 2554 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์)
 
***ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบข่าวด้านล่างเลยค่ะ***
 
         ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับจดหมายตอบกลับประมาณต้นเดือนสิงหาคม เพื่อทาการคัดเลือกในรอบสัมภาษณ์ต่อไป โดยผู้สมัครที่มีสถานศึกษาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะนัดหมายเพื่อมาสัมภาษณ์ ส่วนผู้สมัครที่สถานศึกษามิได้อยู่ในเขตดังกล่าวจะทาการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และประกาศผลผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลานเกียร์ครั้งที่11 ในเดือนกันยายน
 
ค่าใช้จ่ายเป็นเงินจานวน200 บาท โดยจ่ายในวันเข้าร่วมกิจกรรม(วันค่าย)
 
ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะมีการแจ้งข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ www.larngearcamp.com

สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน หรือติดตามรายละเอียดและผลการคัดเลือกได้ที่ www.larngearcamp.com
มีข้อสงสัย ติดต่อ: พี่กุ้ง 089-4423138 : พี่วิน 085-8422558 : พี่ไข่มุก 085-9187574
 
 
 
โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย(ENN) 21 มิ.ย. 54

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 31,319 คน เขียนข่าวโดย : อติภา พิสณฑ์ เมื่อวันที่ : 21 มิถุนายน 54 เวลา 09:25:43 น.

คุณ อติภา พิสณฑ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"ลองสมัครดูสิคะ เอาใจช่วย"

เมื่อเวลา 23 มิถุนายน 54 14:08:04 น.
คุณ sukri khareng ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"อยากเข้าจังเลย"

เมื่อเวลา 23 มิถุนายน 54 12:35:10 น.
สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 30 ก.ย. 57
content ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ที่นอร์เวย์
ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ที่นอร์เวย์
content University of Auckland มอบทุนป.โท ด้านการแสดง
University of Auckland มอบทุนป.โท ด้านการแสดง
content "กระติ๊บไฟฟ้าคว้าดาว" เด็กขอนแก่นซิวแชมป์สิ่งประดิษฐ์ที่ไต้หวัน
"กระติ๊บไฟฟ้าคว้าดาว" เด็กขอนแก่นซิวแชมป์สิ่งประดิษฐ์ที่ไต้หวัน
content แอฟริกาใต้วิกฤต ขาดครู 9แสนคน - ทั่วโลกเล็กผลิตครูเพิ่ม
แอฟริกาใต้วิกฤต ขาดครู 9แสนคน - ทั่วโลกเล็กผลิตครูเพิ่ม
content นักวิจัยนาโน เจ๋ง สกัดไขอ้อย ต่อยอดเวชสำอาง-อาหารเสริม
นักวิจัยนาโน เจ๋ง สกัดไขอ้อย ต่อยอดเวชสำอาง-อาหารเสริม
content เจอโทษหนัก รุ่นพี่รับน้องโหด ‘หยดน้ำตาเทียน’ อาจพักการเรียน!
เจอโทษหนัก รุ่นพี่รับน้องโหด ‘หยดน้ำตาเทียน’ อาจพักการเรียน!
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ