นศ.แพทย์ ม.ขอนแก่น แสดงกตัญญูวันพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ฯ

     เมื่อวันที่ 9-11 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมานักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ และภาควิชากายวิภาคศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2555  โดยมีผู้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
 
UploadImage

UploadImage
 
       โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ 10 มิถุนายน 2555 เป็นวันที่มีผู้เข้าร่วมในพิธีจำนวนมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นวันที่มีความสำคัญโดยในภาคเช้ามีการนิมนต์พระสงฆ์กว่า 150 รูป ออกรับบิณฑบาต และพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ พิธีทอดผ้าบังสุกุล และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ญาติครูใหญ่  ส่วนในภาคบ่ายมีการแสดงพระธรรมเทศนา และพระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล พิธีมอบทุนการศึกษา และพิธีพระราชทานเพลิงศพ  ดังนั้น จึงมีญาติครูใหญ่เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนนับหมื่นคน
 
UploadImage
 
       นักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ จาก 6 คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์  ต่างแบ่งกันทำหน้าที่และลงแรงร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ตั้งแต่มีรถญาติครูใหญ่เดินทางเข้ามามีนักศึกษานับร้อยรับผิดชอบในการจัดระเบียบการจอดกระทั่งอำนวยความสะดวกในการขับออกจากที่จอดรถ  การดูแลถังขยะที่มีนักศึกษายืนเฝ้าดูแลให้มีการทิ้งขยะให้ถูกประเภทอย่างไม่รังเกียจ  การช่วยผู้มาทำโรงทานปอกผัก ผลไม้ เตรียมอาหารอย่างแข็งขัน การอำนวยความสะดวกในทุกจุดบริการได้มีนักศึกษาประจำอย่างเพียงพอ สร้างความอุ่นใจแก่ผู้มาร่วมงาน

 
UploadImage

       นศ.ภญ.บุณศิริ  โคตรทุม  นักศึกษา ชั้นปีที่ 2  คณะเภสัชศาสตร์  กล่าวถึงความรู้สึกในฐานะที่ได้เข้าเรียนและศึกษาร่าง “ครูใหญ่” ว่า “ขอขอบพระคุณครูใหญ่เป็นอย่างยิ่งที่บริจาคร่างกายให้ศึกษาหาความรู้ในชั้นเรียน  เพราะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยผู้อื่นได้อีกต่อไป ซึ่งนับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ครูใหญ่ท่านได้รับ...”
 

UploadImage

       นศ.พญ.ปรียานุช  แสงฤทธิ์  นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   เป็นอีกผู้หนึ่งที่กล่าวถึงความรู้สึกว่า  “...มีความรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มาช่วยงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ในครั้งนี้  เชื่อว่าบุญจากการบริจาคร่างกายจะส่งให้ครูใหญ่ไปสู่ภพภูมิที่สูงอย่างแน่นอน”
 
       นศพ.ปฏิญญา  ยุทธชาญวิทย์  นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า “ “ครูใหญ่” เป็นบุคคลที่มีความเสียสละเป็นอย่างยิ่ง ไม่หวงแหนแม้แต่ร่างกายของตนเอง  แม้ร่างที่ไร้ชีวิตของท่านยังอุทิศให้กับการศึกษา    นับว่าท่านเป็นบุคคลที่น่านับถือเป็นอย่างยิ่ง  ในการเรียนกับร่างครูใหญ่นั้น ทำให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการทางการแพทย์มากยิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยคนอื่นได้อีกต่อไป  ท่านเป็น “ครูใหญ่” ของทุกคนตลอดกาล...”
 

       นศพ.วัชรชัย  แก้วอำไพ  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์  แสดงความรู้สึกว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างที่สุด  ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเป็นมดงานในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่  พร้อมทั้งกล่าวว่า  ฝากถึงเพื่อนๆ ทุกคน หากมีโอกาสขอชวนเชิญมาร่วมด้วยช่วยกันในงานบุญนี้ด้วยกัน
 

UploadImage

       ด้านญาติครูใหญ่ที่มาร่วมงาน ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นงานที่จัดได้ยิ่งใหญ่ เป็นเกียรติอย่างยิ่งต่อวงศ์ตระกูล  นางสมพร  โสมธิติ  ญาติครูใหญ่ภมร  โสมธิติ แม้จะมีอาการบาดเจ็บที่เท้าขวา ไม่สามารถเดินได้ต้องนั่งในรถเข็น แต่ยังเดินทางมาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพสามี  แสดงความรู้สึกที่ได้มาร่วมในพิธีครั้งนี้ว่า “ดีใจมากที่ได้เห็นงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานให้ เป็นงานใหญ่มาก ทำให้รู้สึกภูมิใจที่สุด กลับไปที่บ้านจะชวนญาติพี่น้อง มาเป็นครูใหญ่ด้วย เพราะเป็นงานที่เป็นเกียรติสูงสุดในชีวิต”
 
UploadImage

       คุณตาหลอด  ร่มรื่น  เป็นอีกผู้หนึ่งที่เดินทางมาจากอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา คุณตาบอกกับเราว่า “ออกเดินทางจากบ้านมาตั้งแต่ตี 5 ถึงขอนแก่น 1 โมงเช้าตาเป็นญาติครูใหญ่ชื่อ นายอับดุลการีม  บินฮัดยีนารี  ซึ่งเป็นชาวมุสลิม  ตาเคยมาที่รพ.ศรีนครินทร์แล้วครั้งหนึ่งเมื่อตอนเอาศพมาส่ง  แต่วันนี้พอมาเห็นสถานที่จัดงานแล้วก็ทำให้รู้สึกดีมาก  ที่บ้านก็ยังมีอีกสองคนที่บริจาคร่างกายแล้ว  และวันนี้ยังไม่เดินทางกลับ เพราะพรุ่งนี้จะขอรับกระดูกครูใหญ่กลับบ้าน เพื่อนำไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ด้วย...”
 
       นางสวนผกา  ศรีสุนทร  เดินทางมาจากอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี  กล่าวว่า “ในฐานะเป็นญาติครูใหญ่รู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานให้อย่างสมเกียรติแก่ผู้ที่อุทิศร่างกายให้ศึกษาหาความรู้ และมีญาติที่มาร่วมงานอีกหลายคนเห็นบรรยากาศการจัดงานอันมีเกียรติ  จึงจะขอบริจาคร่างกาย และหวังว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจะรับร่างเพื่อเป็นครูใหญ่ด้วย...”

       นายธีรศักดิ์  กุมผัน  บุตรชายครูใหญ่สมัย  กุมผัน กล่าวแสดงความรู้สึกว่า ได้มาร่วมงานตั้งแต่เมื่อวาน ได้เห็นว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความพร้อมและเห็นบุคลากรที่จัดงานต่างทำงานอย่างเต็มที่ จึงทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีๆ ต่อมหาวิทยาลัยเป็นพิเศษ และมีความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างที่สุดที่คุณพ่อบริจาคร่างกายเป็นครูใหญ่ เป็นวิทยาทานให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาร่างกายเพื่อนำความรู้ไปต่อชีวิตให้กับผู้คนบนโลก  ทำให้ รู้สึกตื้นตันใจจนพูดไม่ออก ขอบพระคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดงานอันมีเกียรตินี้ขึ้นมาให้กับครูใหญ่ทุกท่าน

       อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อปากท้องของญาติครูใหญ่ที่เข้าร่วมงาน นั่นคือโรงทาน  ซึ่งได้มีผู้คนต่างอาชีพ ต่างวัย แต่มีความรู้สึกเดียวกัน คือพร้อมในการทำบุญด้วยการบริจาคทานอาหารการกิน ผู้ที่มาทำโรงทาน ต่างได้ตระเตรียมเครื่องอุปโภค บริโภคมาแจกให้กับผู้เข้าร่วมงาน จำนวนหลายร้อยโต๊ะ
 
       คุณพอหทัย  ศรีนุกุล ชาวขอนแก่น เป็นอีกผู้หนึ่งที่ขนเครื่องครัวและอาหารมาทำใหม่ๆ ร้อนๆ แจกให้กับผู้มาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่  เล่าว่า มากับครอบครัวและน้องอุลตร้าแมนลูกชาย ปกติจะทำโรงทานเป็นประจำอยู่แล้ว    แต่เมื่อได้มาร่วมงานตั้งแต่เมื่อวาน เห็นคนมาจำนวนมากอย่างนี้ ทำให้รู้สึกตื่นเต้นดีใจที่ได้ร่วมงานบุญ รู้สึกเป็นกุศลอย่างยิ่ง  และนับว่าเป็นโอกาสที่เป็นการปลูกฝังความดีให้ลูกชายได้เห็นและทำร่วมกัน  เพราะตนเองไม่มีโอกาสบริจาคร่างกายจึงยินดีเป็นพิเศษในการทำโรงทานในครั้งนี้
 
UploadImage
       ผศ.พญ.กิตติวรรณ วิปุลากร อาจารย์แพทย์ ภาควิชาออโธปิดิกส์  บอกเล่าว่า เป็นอีกผู้หนึ่งที่มาเปิดโรงทาน ได้เล่าถึงความเป็นมาว่า “ได้มาช่วยเพื่อนเป็นพยาบาลที่ทำงานอยู่ด้วยกันชวนมาทำโรงทานเมื่อหลายปีที่แล้ว  พบว่ามีญาติครูใหญ่มากันอย่างมากมาย หากมีคนมาช่วยกันเยอะน่าจะทำให้ญาติครูใหญ่รู้สึกประทับใจจากบริการของพวกเรา  และมีความระลึกอยู่เสมอว่าอาจารย์ใหญ่นั้น ท่านเป็นอาจารย์ของตนเอง  ได้ท่านในการศึกษาหาความรู้และนำความรู้มาทำการการสอนให้กับนักศึกษา เมื่อทำโรงทานแล้วทำให้เกิดความรู้สึกที่ดี  เกิดความสบายใจ และทำให้มีความสุขมาก....”
 

 
UploadImage
       บรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ แห่งพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2555 ณ อาคาร 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้ ดูเข้มขลัง ทำให้ประจักษ์แก่ศรัทธาอันยิ่งใหญ่ ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นคือเป็นการบำเพ็ญบุญกุศล การร่วมทำความดี ของนักศึกษาทั้ง 6 คณะ บุคลากร คณาจารย์ ผู้มาร่วมงาน ผู้ทำโรงทาน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  ถึงแม้จะมีความกังวลกับคำถามว่า “ในปีหน้าจะจัดงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ที่ไหน” ก็ตาม

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 23,210 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 12 มิถุนายน 55 เวลา 11:58:06 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 07 เม.ย. 60
content ให้ทุน 50% เมื่อเรียนสิงคโปร์กับ Shelton college
วิทยาลัย shelton เด่นในการโรงแรมและท่องเที่ยว ฝึกงานได้
content SPU : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาและ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนคุณครู อาจารย์ และน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอ
content SPU : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคณะนักศึกษา Busan University of
อาจารย์นัทธพร เพียรชอบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะนักศึกษาโครงก
content มหาวิทยาลัยนิวเซาเวลส์ แจกทุกการศึกษา!
แจกทุกการศึกษาหลักสูตรMBA(เรียนเต็มเวลา)
content SPU : คณะบริหารธุรกิจ SPU รับขวัญถุงกาชาด ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน สานต่อพ
ผู้แทนนักศึกษากลุ่ม Staffs คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 5 คน เข้ารับขวัญถุงกาชาด “โครง
content SPU : นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริ
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 30 กว่าชีวิต เรียนกับตัวจริง ประสบกา
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ