ม.ขอนแก่น เปิดโควตารับตรง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกคณะ


มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เปิดโควตารับตรง 17 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2556

กำหนดการ

พฤหัสฯที่ 14 มิ.ย. 55 ขอข้อมูลรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 จากโรงเรียน / วิทยาลัย / สถาบันต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยส่งข้อมูลตามรูปแบบไฟล์ MS Excel ที่กำหนดให้ ซึ่งจะสามารถ download แบบฟอร์มผ่านเว็บได้ที่ http://apply.kku.ac.th แล้ว Upload คืนให้มหาวิทยาลัย ผ่านทาง Website
พฤหัสฯที่ 28 มิ.ย. ถึง
พฤหัสฯที่ 9 ส.ค. 55
แนะแนวสัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาฯ โดยวิธีรับตรง และรับฟังความคิดเห็น ตามโรงเรียนประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จันทร์ที่ 2 ถึง
ศุกร์ที่ 20 ก.ค. 55
รับสมัครสอบความถนัด (GAT/PAT) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ทาง Website : http://www.niets.or.th
โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โปรดดูรายละเอียดปฏิทินการรับสมัครทาง Website http://www.niets.or.th
อังคารที่ 31 ก.ค. 55 วันสุดท้ายที่โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศุกร์ที่ 10 ถึง
ศุกร์ที่ 24 ส.ค. 55
นักเรียนสมัครสอบข้อเขียนวิชาหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website : http://apply.kku.ac.th) และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศหรือเคาเตอร์เซอร์วิส และดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาสอบ และศูนย์สอบ(ถ้าประสงค์)
เสาร์ที่ 25 ถึง
อังคารที่ 28 ส.ค. 55
- ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
(ยกเว้นข้อมูลรายวิชาสอบและศูนย์สอบ)
- โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบข้อเขียนฯ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556
จันทร์ที่ 27 ส.ค. 55 - วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครสอบข้อเขียน เพื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ผ่านธนาคาร และ ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
ศุกร์ที่ 28 ก.ย. 55 ประกาศแผนผังที่นั่งสอบทาง ทาง Website : http://www.kku.ac.th , http://apply.kku.ac.th)และผู้สมัครตรวจสอบแผนผังที่นั่งสอบพร้อมกับพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
เสาร์ที่ 6 ถึง
อังคารที่ 9 ต.ค. 55
ดำเนินการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
เสาร์ที่ 3 ถึง
จันทร์ที่ 5 พ.ย. 55
สอบข้อเขียน (วิชาหลัก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จันทร์ที่ 5 ถึง
อังคารที่ 20 พ.ย. 55
โรงเรียนต่างๆ ส่ง GPAX 5 ภาคเรียน ของผู้สมัครฯ โดยวิธีรับตรง ให้แก่มหาวิทยาลัยตามรูปแบบที่กำหนดให้ในไฟล์ Excel ซึ่งสามารถ download ได้จาก Website : http://apply.kku.ac.th แล้ว Upload คืนให้มหาวิทยาลัยผ่านทาง Website
เสาร์ที่ 10 ถึง
อาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 55
- สอบวิชาวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ วาดเส้นเพื่อการสื่อสาร ความถนัดทางการออกแบบนิเทศศิลป์ ทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีตะวันตก ทฤษฏีและปฏิบัติดนตรีไทยทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีพื้นเมือง ทฤษฎี และนาฎศิลป์ปฏิบัติ
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- สอบวิชาความรู้ความถนัดทางศิลป์
- สอบวิชาพื้นฐานการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ พื้นฐานศิลปะ วาดเส้นทางการแพทย์ และสีน้ำทางการแพทย์
พุธที่ 21 พ.ย. 55 ประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาหลัก และวิชาภาคปฏิบัติ/ความถนัด (รายบุคคล) ผ่าน Website : http://apply.kku.ac.th, http://www.kku.ac.th
พฤหัสฯที่ 22 ถึง
ศุกร์ที่ 30 พ.ย. 55
นักเรียนเลือกอันดับคณะ/สาขาวิชา ทาง Website http://apply.kku.ac.th และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาเตอร์เซอร์วิส
จันทร์ที่ 3 ธ.ค. 55 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทย หรือเคาเตอร์เซอร์วิส
จันทร์ที่ 17 ธ.ค. 55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่าย(ทาง Website : http://www.kku.ac.th)
เสาร์ที่ 22 ถึง
อาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 55
สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
พุธที่ 16 ถึง
พฤหัสฯที่ 17 ม.ค. 56
สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
จันทร์ที่ 21 ม.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ทาง Website : http://www.kku.ac.th
ศุกร์ที่ 25 ม.ค. 56 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาให้ สอท.ผ่านระบบ Clearinghouse และตัดสิทธิ์ Admission


ข้อมูลจาก : http://reg2.kku.ac.th/eregistration/index.asp

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 330,176 คน เขียนข่าวโดย : ธนดล วิมาลัย เมื่อวันที่ : 11 มิถุนายน 55 เวลา 15:39:09 น.

คุณ นายสุธศักดฺ์ ผูกมั่น ได้แสดงความคิดเห็นว่า

""

เมื่อเวลา 14 สิงหาคม 55 19:47:22 น.
คุณ นายสุธศักดฺ์ ผูกมั่น ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"ครับ "

เมื่อเวลา 14 สิงหาคม 55 19:46:50 น.
คุณ นางสาวรุจิฬา ธรรมบุญ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"อยากทราบเรื่องการเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์คะ"

เมื่อเวลา 02 สิงหาคม 55 15:29:30 น.
สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 20 ม.ค. 60
content เทคนิคสร้างรสชาติอย่างไรให้โดนใจผู้บริโภค
เทคนิคสร้างรสชาติอย่างไรให้โดนใจผู้บริโภค
content SPU : ม.ศรีปทุม จัดพานพุ่มดอกไม้ ถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธ
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีถวายพานพุ่ม
content PTU : : คณะรัฐศาสตร์ ม.ปทุมธานี จัดฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี
อาจารย์บุญเพ็ง จันทร์งาม คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เชื่อมความส
content SPU : เปิดรับสมัครแล้ว!...หลักสูตรเทียบโอน ปวส. ม.ศรีปทุม พิเศษ ลงทะ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 60 สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ ปวส. ว้าวๆ พิเศษ!
content อธิการบดี มรภ.รำไพพรรณี เปิดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรู
content SPU : บริการวิชาการ "มัคคุเทศก์น้อย" (Junior Guide by SPU) สร้างความร
ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ