ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมสู่อาเซียนให้ประชาชน

UploadImage

    ผศ.จุตพร อัศวโรสรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เป็นปรานเปิดการอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และประชาชน ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

นางสาวธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งรับผิดชอบการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นสืบเนื่องจากในปี 2558 ได้มีการวางกรอบความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงของประเทศสมาชิกทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จะมีการรวมตัวของประเทศอาเซียน เมื่อเกิดประชาคมอาเซียนความร่วมมือจะเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ด้าน มีการติดต่อกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น เมื่อเกิดประชาคมอาเซียนความร่วมมือในทุก ๆ ด้านจะเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะให้ทันกับประเทศอาเซียนอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำในการก่อตั้งสมาคมอาเซียน มีศักยภาพในการเป็นแกนนำในการสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็ง จึงได้มีการเตรียมความพร้อม ด้วยการมุ่งเน้นด้านการศึกษา ซึ่งจัดอยู่ในประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ที่จะมีบทบาทสำคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาคมด้านอื่น ๆ ให้มีความเข้มแข็ง เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน และจะมีการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอาเซียนศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษา การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน ความแตกต่างทางด้านชาติพันธ์ หลักสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จึงเป็นอีกหนึ่งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้จัดการฝึกอบรมให้ประชาชนทุกระดับ เพื่อรองรับและเตรียมความพร้อม ในเรื่องดังกล่าว

ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ได้มีวิทยากรพิเศษ ดร.รอยพิมพ์ใจ เพชรกุล ที่ปรึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มาให้ความรู้ ซึ่งผู้เข้าอบรมให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเป้าหมายอีก 50 %

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 26,436 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 31 พฤษภาคม 55 เวลา 20:26:48 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 18 ก.ย. 57
content ปิดแน่ !!!! ถ้าไม่แก้ปัญหาเด็กนักเลง
ปิดแน่ !!!! ถ้าไม่แก้ปัญหาเด็กนักเลง
content ไฟเขียวใบประกอบฯครูอาชีวะ ชี้เป็นสาขาเชี่ยวชาญเฉพาะ
ไฟเขียวใบประกอบฯครูอาชีวะ ชี้เป็นสาขาเชี่ยวชาญเฉพาะ
content เตรียมตัวให้พร้อม รับสอบตรง มศว58
เตรียมตัวให้พร้อม รับสอบตรง มศว58
content มูลนิธิเอสซีจี เดินสายพบปะเด็กทุนภาคอีสาน
มูลนิธิเอสซีจี เดินสายพบปะเด็กทุนภาคอีสาน
content มูลนิธิเอสซีจีปรับมุมมอง พลิกแนวคิด “วัยรุ่น วัยเรียน
มูลนิธิเอสซีจีปรับมุมมอง พลิกแนวคิด “วัยรุ่น วัยเรียน ล้วงสูตรลับปรับอนาคต” ในงานพบปะนักเรียนทุน S
content ขอเชิญร่วมประกวด"ลมหายใจไร้มลทิน" ชิงทุน กว่า 300,000บาท
ขอเชิญร่วมประกวด"ลมหายใจไร้มลทิน" ชิงทุน กว่า 300,000บาท
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ