ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมสู่อาเซียนให้ประชาชน

UploadImage

    ผศ.จุตพร อัศวโรสรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เป็นปรานเปิดการอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และประชาชน ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

นางสาวธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งรับผิดชอบการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นสืบเนื่องจากในปี 2558 ได้มีการวางกรอบความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงของประเทศสมาชิกทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จะมีการรวมตัวของประเทศอาเซียน เมื่อเกิดประชาคมอาเซียนความร่วมมือจะเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ด้าน มีการติดต่อกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น เมื่อเกิดประชาคมอาเซียนความร่วมมือในทุก ๆ ด้านจะเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะให้ทันกับประเทศอาเซียนอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำในการก่อตั้งสมาคมอาเซียน มีศักยภาพในการเป็นแกนนำในการสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็ง จึงได้มีการเตรียมความพร้อม ด้วยการมุ่งเน้นด้านการศึกษา ซึ่งจัดอยู่ในประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ที่จะมีบทบาทสำคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาคมด้านอื่น ๆ ให้มีความเข้มแข็ง เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน และจะมีการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอาเซียนศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษา การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน ความแตกต่างทางด้านชาติพันธ์ หลักสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จึงเป็นอีกหนึ่งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้จัดการฝึกอบรมให้ประชาชนทุกระดับ เพื่อรองรับและเตรียมความพร้อม ในเรื่องดังกล่าว

ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ได้มีวิทยากรพิเศษ ดร.รอยพิมพ์ใจ เพชรกุล ที่ปรึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มาให้ความรู้ ซึ่งผู้เข้าอบรมให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเป้าหมายอีก 50 %

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 35,321 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 31 พฤษภาคม 55 เวลา 20:26:48 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 10 ม.ค. 60
content รมว.ศธ. สั่ง สพฐ. เป็นเจ้าภาพ จัดโครงการครูคืนถิ่น
สั่งเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้ สพฐ.เป็นเจ้าภาพหลักแทน สกอ.
content ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำประเทศก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0
ในโอกาสนี้ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายฯ ได้กล่าวว
content RBRU : มรภ.รำไพพรรณี " ปันน้ำใจซับน้ำตาชาวใต้ "
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือชาวใต้
content ผอ.สพฐ. ชี้ปมแย่งเข้ารร.ดัง
ประเด็นด้านการศึกษาในโรงเรียนมัธยม ดร.เฉลิมชัยได้ตอบคำถามในตอนหนึ่งถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
content สถานี ก.ค.ศ. ไขข้อข้องใจ
content SPU : SPU Trip : ครั้งที่ 8 จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โ
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม SPU Trip : ครั้งที่ 8 จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม สำหรับบุคลากร
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ