สทศ. เปิดทดสอบสมรรถนะครู ป.1 - ม.6 และบุคคลทั่วไป

UploadImage

     สทศ.เปิดทดสอบสมรรถนะครู เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนสมรรถนะครูอาจารย์ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  และเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน สำหรับการรองรับนโยบายในการใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ได้ดำเนินการให้บริการการทดสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดยมีครูและผู้สนใจสมัครเพื่อเข้าทำการทดสอบ  และผ่านเกณฑ์การทดสอบ (ร้อยละ 60) เป็นจำนวนน้อย ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สทศ.
จึงได้จัดทำโครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  โดยจะดำเนินการจัดการทดสอบ  3  ครั้ง  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

ครูอาจารย์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และผู้สนใจทั่วไป

2. กำหนดการรับสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบทางเว็บไซต์  http://www.niets.or.th
ตามกำหนดการ


   ทั้งนี้ สามารถสมัครสอบได้ทาง http://www.niets.or.th โดยครั้งที่ 1/2555
ลงทะเบียนรับสมัคร วันที่ 1-20 มิถุนายน 2555 ชำระเงินและเลือกจังหวัดที่จะไปสอบ วันที่ 1-21 มิถุนายน 2555 ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และ สถานที่สอบ วันที่ 27 มิถุนายน 2555 กำหนดการสอบ วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 และ
ประกาศผลสอบ วันที่ 13 กรกฎาคม 2555
       
       ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 11-30 กรกฎาคม 2555 ชำระเงินและเลือกจังหวัดที่จะไปสอบ 11-31 กรกฎาคม 2555 ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ วันที่ 7 สิงหาคม 2555 กำหนดการสอบ วันที่ 18 สิงหาคม 2555 และประกาศผลสอบวันที่ 24 สิงหาคม 2555
       
       และครั้งที่ 3/2555 วันที่ 1-5 กันยายน 2555 ไม่เก็บค่าสมัครสอบสำหรับผู้สอบที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของการสอบครั้งที่ 1 และ 2 เท่านั้น โดยเลือกจังหวัดที่จะไปสอบวันที่ 1-5 กันยายน 2555 ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ
10 กันยายน 2555 กำหนดการสอบ วันที่ 15 กันยายน 2555 และประกาศผลสอบ วันที่ 21 กันยายน 2555

*หมายเหตุ.-  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*

การเปิด-ปิดระบบรับสมัครสอบ

สทศ. จะเปิดระบบการรับสมัครสอบ  ตั้งแต่เวลา  09.00  น. ของวันแรกที่มีการเปิดรับสมัครสอบและปิดระบบการรับสมัครสอบ  ในเวลา  23.59  น. ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบการรับสมัครสอบการเปิด-ปิดระบบการชำระเงิน สทศ. จะเปิดระบบการชำระเงิน  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน
และปิดระบบการรับชำระเงินในเวลา  23.59  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน

3. เงื่อนไขการสมัครสอบ

3.1 ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบในครั้งการสอบที่  1/2555  หรือครั้งการสอบที่  2/2555  ก็ได้  

3.2 การสอบครั้งที่ 3/2555  เป็นการสอบสำหรับผู้ที่ สอบไม่ ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60 ในการสอบครั้งที่ 1/2555  หรือการสอบครั้งที่  2/2555  เท่านั้น  โดยการลงทะเบียนสมัครสอบในครั้งที่ 3/2555 จะไม่เสียค่าสมัครสอบ


4.การชำระเงิน

4.1 ค่าสมัครสอบ  200  บาทต่อครั้งการสอบ

5. สนามสอบ

สทศ. จะเปิดสนามสอบในจังหวัด

5.1 กรุงเทพมหานคร
5.2 เชียงใหม่
5.3 สงขลา
5.4 ขอนแก่น
5.5 สนามสอบในจังหวัดอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติม

6. เกณฑ์คะแนน

ผู้ที่สอบผ่านจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  60  และจะได้รับวุฒิบัตรจากสถาบัน  โดยส่งทางไปรษณีย์หลังจากประกาศผลสอบ ในการสอบครั้งที่ 3/2555

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 24,935 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 28 พฤษภาคม 55 เวลา 17:19:05 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 23 ก.พ. 60
content SPU : หน่วยงานภายใน ม.ศรีปทุม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเ
สำนักงานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และ วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศร
content Thewi & Dhevestar : ผู้บริหาร เทวี เอสพีซี โปรดักส์ จับมือ Lemon farm
คุณชรัสสรณ์ ลีจิรกุลโรจน์ เจ้าของบริษัท เทวี เอสพีซี โปรดักส์ จำกัด นำผลิตภัณฑ์ Healthy Products
content Thewi & Dhevestar : ผู้บริหาร เทวี เอสพีซี โปรดักส์ เข้าร่วม "ไขความล
คุณชรัสสรณ์ ลีจิรกุลโรจน์ เจ้าของบริษัท เทวี เอสพีซี โปรดักส์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเพื่อใ
content SPU : นักศึกษา ทีม 999 production สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรท
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม 999 production สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทร
content SPU : ร่วมแสดงความยินดี ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.ศรีปทุม ประจำปีการศึ
รองศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุ
content เรียนที่ออสเตรเลียจ่ายสบาย แถมเรียนภาษาได้ด้วยกับ IIBIT
เชิญร่วมงานสัมมนาพบเจ้าหน้าที่ 23/2/2017 ตอน 11.30 มีโปรฯแจก
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ