คณะวิทย์ฯการกีฬา ม.บูรพารับปริญญาโท-เอก

UploadImage

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2555จำนวน 12คน สมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25เมษายน 2555

           สาขาวิชาที่รับสมัคร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
-กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา
-กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬา
-กลุ่มวิชาการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา

           คุณสมบัติผู้สมัคร
           สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬาได้แก่ พลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ กายภาพบำบัด โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ จิตวิทยา การศึกษา การบริหารจัดการ นิติศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษาและสารสนเทศ ฯลฯ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพารับรอง ส่วนสาขาวิชาที่นอกเหนือจากนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา

           คุณสมบัติผู้สมัครระดับปริญญาเอก
           สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แก่ พลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ กายภาพบำบัด โภชนาการ /วิทยาศาสตร์การอาหาร พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ จิตวิทยา การศึกษา การบริหารจัดการ นิติศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ ฯลฯ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพารับรอง ส่วนสาขาวิชาที่นอกเหนือจากนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา เป็นผู้มีความประพฤติดี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา 1คน และอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ที่เคยสอนในระดับปริญญาโท 2คน
           หลักฐานที่ต้องใช้ในวันรายงานตัว
1.ใบแสดงผลการเรียน และหนังสือรับรองปริญญา(ฉบับจริง)พร้อมถ่ายสำเนา
2.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
3.สำเนาทะเบียนบ้านที่ถ่ายจากฉบับเจ้าของบ้าน
4.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือหลักฐานการสมรส พร้อมถ่ายสำเนา(ถ้ามี)
5.ใบรับรองแพทย์
6.รูปถ่ายขนาด 1นิ้วหน้าตรง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว หรือชุดสากลนิยม หรือเครื่องแบบข้าราชการ(ให้เตรียมมาอย่างน้อย 6ใบเป็นรูปสี)

           สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา โทรศัพท์  0-3810-2060      ,            0-3839-0045      
            หรือดูรายละเอียดที่เวบไซต์ http://css.buu.ac.th
 -------------------------
Graduate & Professional Fair 2012 -  อัพเดทหลักสูตรพิเศษ เรียนไว้ไม่ตกงานในยุค AEC 
 Graduate & Professional Fair 2012 - Top 10 หลักสูตรปริญญาโทที่น่าเรียนที่สุด 
 Graduate & Professional Fair 2012 - เรียน ป.โทสาขาไหน รายได้สูง 
Graduate & Professional Fair 2012 - เทคนิคการใช้ Social Media สำหรับการสมัครงาน

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 28,494 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 27 มีนาคม 55 เวลา 15:49:46 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 23 ก.พ. 60
content SPU : หน่วยงานภายใน ม.ศรีปทุม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเ
สำนักงานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และ วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศร
content Thewi & Dhevestar : ผู้บริหาร เทวี เอสพีซี โปรดักส์ จับมือ Lemon farm
คุณชรัสสรณ์ ลีจิรกุลโรจน์ เจ้าของบริษัท เทวี เอสพีซี โปรดักส์ จำกัด นำผลิตภัณฑ์ Healthy Products
content Thewi & Dhevestar : ผู้บริหาร เทวี เอสพีซี โปรดักส์ เข้าร่วม "ไขความล
คุณชรัสสรณ์ ลีจิรกุลโรจน์ เจ้าของบริษัท เทวี เอสพีซี โปรดักส์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเพื่อใ
content SPU : นักศึกษา ทีม 999 production สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรท
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม 999 production สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทร
content SPU : ร่วมแสดงความยินดี ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.ศรีปทุม ประจำปีการศึ
รองศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุ
content เรียนที่ออสเตรเลียจ่ายสบาย แถมเรียนภาษาได้ด้วยกับ IIBIT
เชิญร่วมงานสัมมนาพบเจ้าหน้าที่ 23/2/2017 ตอน 11.30 มีโปรฯแจก
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ