อายิโนะโมะโต๊ะให้ทุนเด็กอาเซียนไปเรียนที่ญี่ปุ่น

UploadImage
ทุนอายิโนะโมะโต๊ะสำหรับนักเรียนในประเทศอาเซียนประจำปีพ.ศ. 2556เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาจากประเทศทั้ง 5 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ไทย อินโดนีเชีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม) ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโท (วิชาเอกในสาขาใดสาขาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์) ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ให้ได้รับทุนการศึกษาก่อนที่จะเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
ผู้ขอรับทุนที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเอกใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ (ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และสาขาสัตวแพทยศาสตร์) ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว และมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
1.           ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีสัญชาติไทย อินโดนิเชีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ หรือเวียดนาม
2.           ผู้สมัครขอรับทุนต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา (ต้องผ่านระบบการศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 16 ปี หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาครบจำนวนปีดังกล่าว) และต้องได้รับหนังสือรับรองจากอธิการบดี หรือที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา หรือต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยโตเกียว  
3.           ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีอายุไม่เกิน35 ปีบริบูรณ์นับถึงวัน ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556
4.           ตามระเบียบการรับสมัครแล้ว ผู้ขอรับทุนต้องได้รับการอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนในโครงการPostgraduate International Research Student(จากนี้ไปเรียกว่า “นักศึกษาวิจัย”) จากมหาวิทยาลัยโตเกียว และจะต้องลงทะเบียนในฐานะนักศึกษาวิจัยในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 หรือเดือนตุลาคมพ.ศ. 2556
อย่างไรก็ตาม ผู้ขอรับทุนอาจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท กับทางมหาวิทยาลัยโตเกียวได้โดยตรง ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยโตเกียว และจะต้องลงทะเบียนในฐานะนักศึกษาระดับปริญญาโทในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 หรือเดือนตุลาคมพ.ศ. 2556    
5.           ผู้ขอรับทุนต้องมีความรู้และความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น สำหรับการเป็นนักศึกษาวิจัย หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
6.           ผู้สมัครต้องสมัครจากประเทศ 5 ประเทศและต้องสามารถเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกตามที่กำหนด
7.           ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีแรงจูงใจที่จะศึกษา
8.           ผู้สมัครขอรับทุนต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นใด
 
มูลค่าทุนการศึกษา
a) นักศึกษาวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย: 150,000 เยนต่อเดือน (ระยะเวลาสูงสุด 1 ปี)
b) นักศึกษาระดับปริญญาโทของบัณฑิตวิทยาลัย: 180,000 เยนต่อเดือน (ระยะเวลาสูงสุด 2ปี)
c) ค่าธรรมเนียมการสอบ ค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา: จ่ายตามจริง
d) ค่าตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ ประเทศญี่ปุ่น): จ่ายตามจริง สูงสุด200,000 เยน (เทียบเท่ากับมูลค่าตั๋วที่นั่งชั้นประหยัด)
 
จำนวนนักศึกษาที่จะได้รับทุน
นักศึกษาจำนวน 1 คนจากแต่ละประเทศ (ไทย อินโดนิเชีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม)
 
ระยะเวลาการให้ทุน
จะให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นระยะเวลามากที่สุด3 ปี แบ่งเป็นเวลา 1 ปีสำหรับการเข้าศึกษาในฐานะนักศึกษาวิจัย และ 2 ปีสำหรับการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
การให้ทุนสนับสนุนจะถูกระงับในกรณีที่ผู้รับทุนที่เป็นนักศึกษาวิจัยไม่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภายในเวลา 1 ปีหลังจากที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น และในกรณีผู้รับทุนสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาเป็นระยะเวลาสูงสุด 2ปี  
 
สาขาวิชาที่ให้ทุน
ผู้ขอรับทุนสามารถสมัครเป็นนักศึกษาวิจัย หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาใดสาขาหนึ่งของมหาวิทยาลัยโตเกียว(ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และสาขาสัตวแพทยศาสตร์) กรุณาดูที่ภาคผนวก 1
 
หมดเขตรับสมัคร
31มีนาคม 2555

 รายละเอียด
http://www.ajinomoto.co.th/news_detail.php?nid=85&parent_id=1
-------------------------
Graduate & Professional Fair 2012 -  อัพเดทหลักสูตรพิเศษ เรียนไว้ไม่ตกงานในยุค AEC 
 Graduate & Professional Fair 2012 - Top 10 หลักสูตรปริญญาโทที่น่าเรียนที่สุด 
 Graduate & Professional Fair 2012 - เรียน ป.โทสาขาไหน รายได้สูง 
Graduate & Professional Fair 2012 - เทคนิคการใช้ Social Media สำหรับการสมัครงาน

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 14,150 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 23 มีนาคม 55 เวลา 10:52:27 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 23 ก.พ. 60
content SPU : หน่วยงานภายใน ม.ศรีปทุม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเ
สำนักงานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และ วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศร
content Thewi & Dhevestar : ผู้บริหาร เทวี เอสพีซี โปรดักส์ จับมือ Lemon farm
คุณชรัสสรณ์ ลีจิรกุลโรจน์ เจ้าของบริษัท เทวี เอสพีซี โปรดักส์ จำกัด นำผลิตภัณฑ์ Healthy Products
content Thewi & Dhevestar : ผู้บริหาร เทวี เอสพีซี โปรดักส์ เข้าร่วม "ไขความล
คุณชรัสสรณ์ ลีจิรกุลโรจน์ เจ้าของบริษัท เทวี เอสพีซี โปรดักส์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเพื่อใ
content SPU : นักศึกษา ทีม 999 production สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรท
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม 999 production สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทร
content SPU : ร่วมแสดงความยินดี ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.ศรีปทุม ประจำปีการศึ
รองศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุ
content เรียนที่ออสเตรเลียจ่ายสบาย แถมเรียนภาษาได้ด้วยกับ IIBIT
เชิญร่วมงานสัมมนาพบเจ้าหน้าที่ 23/2/2017 ตอน 11.30 มีโปรฯแจก
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ