รับตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ม.เกษตรศาสตร์ 2555

UploadImage

คุณสมบัติผู้สมัคร
         สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทุกสาขาที่มีคะแนนสอบวัดความรู้ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

         และมีผลการเรียนตลอดหลักสูตร (GPA)เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5และไม่สมัครในโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษของสาขาอื่นๆ ในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

กำหนดการรับสมัคร

          รับสมัครผ่านทางเวบไซต์ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2555

เกณฑ์การรับสมัคร

          พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและค่าร้อยละของผลการทดสอบวัดความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้

1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร้อยละ 20
2) ผลการทดสอบ O-NET ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ร้อยละ 30
3) ผลการทดสอบ GAT ร้อยละ 40  รหัสวิชา 85 ความถนัดทั่วไป
4) ผลการทดสอบ PAT ร้อยละ 10  เลือก 1 วิชาที่ได้คะแนนสูงสุดจากวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
รหัสวิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
รหัสวิชา 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
รหัสวิชา 79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
รหัสวิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน
รหัสวิชา 81 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
รหัสวิชา 82 ความถนัดทางภาษาบาลี

วิธีการสอบสัมภาษณ์

จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา

1. รับผ่านระบบ admission จำนวน 50 คน
2. รับตรงผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 40 คน

เอกสารประกอบการรับสมัคร    หลักฐานการรับสมัคร

รูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
สำเนาผลการสอบวัดความรู้ (GAT / PAT) จำนวน 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
***ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกชุดให้เรียบร้อยก่อนนำส่งมาทางโครงการฯ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้นและภาคปลาย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท

รับสมัครได้ที่เว็บไซต์หลัก http://www.seas.soc.ku.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 28,351 คน เขียนข่าวโดย : พีรญาณ์พัชร สุวรรณวงศ์ เมื่อวันที่ : 11 มีนาคม 55 เวลา 13:37:10 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 10 ม.ค. 60
content รมว.ศธ. สั่ง สพฐ. เป็นเจ้าภาพ จัดโครงการครูคืนถิ่น
สั่งเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้ สพฐ.เป็นเจ้าภาพหลักแทน สกอ.
content ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำประเทศก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0
ในโอกาสนี้ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายฯ ได้กล่าวว
content RBRU : มรภ.รำไพพรรณี " ปันน้ำใจซับน้ำตาชาวใต้ "
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือชาวใต้
content ผอ.สพฐ. ชี้ปมแย่งเข้ารร.ดัง
ประเด็นด้านการศึกษาในโรงเรียนมัธยม ดร.เฉลิมชัยได้ตอบคำถามในตอนหนึ่งถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
content สถานี ก.ค.ศ. ไขข้อข้องใจ
content SPU : SPU Trip : ครั้งที่ 8 จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โ
สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม SPU Trip : ครั้งที่ 8 จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม สำหรับบุคลากร
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ