รับตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ม.เกษตรศาสตร์ 2555

UploadImage

คุณสมบัติผู้สมัคร
         สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทุกสาขาที่มีคะแนนสอบวัดความรู้ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

         และมีผลการเรียนตลอดหลักสูตร (GPA)เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5และไม่สมัครในโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษของสาขาอื่นๆ ในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

กำหนดการรับสมัคร

          รับสมัครผ่านทางเวบไซต์ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2555

เกณฑ์การรับสมัคร

          พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและค่าร้อยละของผลการทดสอบวัดความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้

1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร้อยละ 20
2) ผลการทดสอบ O-NET ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ร้อยละ 30
3) ผลการทดสอบ GAT ร้อยละ 40  รหัสวิชา 85 ความถนัดทั่วไป
4) ผลการทดสอบ PAT ร้อยละ 10  เลือก 1 วิชาที่ได้คะแนนสูงสุดจากวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
รหัสวิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
รหัสวิชา 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
รหัสวิชา 79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
รหัสวิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน
รหัสวิชา 81 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
รหัสวิชา 82 ความถนัดทางภาษาบาลี

วิธีการสอบสัมภาษณ์

จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา

1. รับผ่านระบบ admission จำนวน 50 คน
2. รับตรงผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 40 คน

เอกสารประกอบการรับสมัคร    หลักฐานการรับสมัคร

รูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
สำเนาผลการสอบวัดความรู้ (GAT / PAT) จำนวน 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
***ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกชุดให้เรียบร้อยก่อนนำส่งมาทางโครงการฯ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้นและภาคปลาย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท

รับสมัครได้ที่เว็บไซต์หลัก http://www.seas.soc.ku.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 28,519 คน เขียนข่าวโดย : พีรญาณ์พัชร สุวรรณวงศ์ เมื่อวันที่ : 11 มีนาคม 55 เวลา 13:37:10 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 27 มี.ค. 60
content SPU : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม ร่วมกับภาคเอกชน และจ.
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน เป็นเจ้าภาพร่วมจัดโครงกา
content SPU : เรียนบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จบได้ภายใน 3 ปีครึ่ง มีงานทำ 100%
เรียนบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จบได้ภายใน 3 ปีครึ่ง มีงานทำ 100% รายได้สูง เปิดรับสมัครนักศึกษาใ
content SPU : การสื่อสารสถาปัตย์ หลักสูตร 4 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาล
โอกาสดี ที่คนสนใจเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์ ..ห้ามพลาด! แนวทางใหม่ในการเรียนสถาปัตย์ สาขาการสื่อสารสถาป
content เรียนกฎหมายที่ USA กับ WNU ซิครับ
Western New England University มหาลัยเก่าแก่ มีไรดี อ่านดู
content VHP : ”บัวชมพูครูอนุบาลนนท์” เข้าอวยพรวันเกิด ผู้บริหารบริษัท ไวทัล เฮ
19 มีนาคม 2560 ผู้แทนคณะครูชมรม”บัวชมพูครูอนุบาลนนท์” นำของขวัญและเค็กวันเกิดเข้าอวยพรแก่ คุณพรรษชล
content SPU : กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จก
กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ ปวช. แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ