รับตรง คณะเภสัชฯ ภาคสมทบ และนานาชาติ ม.ขอนแก่น 55

UploadImage


          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังเปิดรับสมัครบุคคลัเข้าศึกษาในหลักสูตร เภสัชศษสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 ประกอบด้วย 2 โครงการได้แก่ โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกรภาคสมทบ และ โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 -29 กุมภาพันธ์ 2555

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

·       โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตผลิตเภสัชกรภาคสมทบ  และ
โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรนานาชาติ
 รับจากนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

องค์ประกอบและการคัดเลือก


องค์ประกอบ ค่าร้อยละ เงื่อนไข
GAT 10% -
PAT2 10%
รับตรงกลาง    80% คะแนนแต่ละวิชาต้องได้           ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
 
 
 
 
 
 
การคัดเลือก
พิจารณาจากคะแนนสอบ
GAT (ครั้งที่ 1/2555 หรือ 1/2554) ,
PAT2 (ครั้งที่ 1/2555 หรือ 1/2554)
และ รับตรงกลาง
หมายเหตุ:  จำนวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะพิจารณาจากคะแนนสอบ
 
วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่าน Internet โดยเข้าไปที่ website :http://pharm.kku.ac.th  ผู้สมัครต้องอ่านคุณสมบัติการสมัครแต่ละโครงการให้เข้าใจและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มและตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดตกลง(ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทั้ง 2 โครงการ ในกรณีที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด)   การเปลี่ยนแปลงโครงการหลังกดตกลงแล้วจะกระทำมิได้  ยกเว้นจะสมัครใหม่และชำระค่าสมัครใหม่ภายในเวลาและวิธีการที่กำหนดในข้อ 1.3

2. ผู้สมัครจะได้รับ
          2.1 เอกสารแบบฟอร์ม ใบชำระเงินค่าสมัครกลุ่ม 2 เพื่อนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกสิกรไทย  ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ  ภายในวันที่  1 มีนาคม  2555  
          2.2 แบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่ระบุ  จะต้องส่งไปยังคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่  29  กุมภาพันธ์  2555  
          2.3หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนโครงการ    จะต้องทำการสมัครใหม่และชำระเงินใหม่  ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555  โดยข้อมูลการสมัครก่อนหน้านั้นจะถูกยกเลิก และต้องทำใหม่ให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด โดยทางคณะเภสัชศาสตร์จะยึดข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุด ที่มีการชำระเงิน (ค่าสมัครโครงการพิเศษ ภาคสมทบ 500 บาท  ค่าสมัครโครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ 700 บาท ) เป็นข้อมูลในการประมวลผล

ปฏิทินการรับสมัคร


กิจกรรม โครงการพิเศษ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกรภาคสมทบ
โครงการพิเศษ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนานาชาติ
จำนวนรับ 20 คน 15 คน
รับสมัครทาง Internet(ยื่นคะแนน) พ.15 –พ.29 กุมภาพันธ์ 2555 พ.15 –พ.29 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก - พฤ.8 มีนาคม 2555
สอบคัดเลือก วิชาCompetency Test - ส.17 มีนาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์  ภายใน จ.5 มีนาคม 2555 ภายใน ศ.23  มีนาคม 2555
วันสัมภาษณ์* ส.10 มีนาคม 2555 พ.28 มีนาคม 2555
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภายใน พฤ.15 มีนาคม 2555 ภายใน ศ. 30 มีนาคม 2555
วันรายงานตัวเข้าศึกษาทาง Internet พฤ.22 –ศ.23  มีนาคม 2555 จ.9 –อ.10 เมษายน 2555
 

 
***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
นางวาสนา ปทุมธนทรัพย์ , นางอัญชลี หนักแน่น  โทร 043202378
http://pharm.kku.ac.th
 
 
 
โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 57,508 คน เขียนข่าวโดย : อติภา พิสณฑ์ เมื่อวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 55 เวลา 11:37:16 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 07 เม.ย. 60
content ให้ทุน 50% เมื่อเรียนสิงคโปร์กับ Shelton college
วิทยาลัย shelton เด่นในการโรงแรมและท่องเที่ยว ฝึกงานได้
content SPU : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาและ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนคุณครู อาจารย์ และน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอ
content SPU : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคณะนักศึกษา Busan University of
อาจารย์นัทธพร เพียรชอบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะนักศึกษาโครงก
content มหาวิทยาลัยนิวเซาเวลส์ แจกทุกการศึกษา!
แจกทุกการศึกษาหลักสูตรMBA(เรียนเต็มเวลา)
content SPU : คณะบริหารธุรกิจ SPU รับขวัญถุงกาชาด ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน สานต่อพ
ผู้แทนนักศึกษากลุ่ม Staffs คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 5 คน เข้ารับขวัญถุงกาชาด “โครง
content SPU : นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริ
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 30 กว่าชีวิต เรียนกับตัวจริง ประสบกา
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ