รับตรง วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปี 2555

UploadImage


          ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่อยากเป็นพญาบาลตำรวจ ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุมัติให้วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นบุตรข้าราชการตำรวจเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555  มีรายละเอียดดังนี้
 
จำนวนที่ต้องการ  ทั้งเพศชายและหญิง  จำนวน  14  คน
 
คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ,ผลการทดสอบความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ  การรับนักศึกษา (Admission) ในกลุ่มของพยาบาลศาสตร์ ซึ่งได้รับการพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ได้แก่  GAT (General Aptitude Test),  PAT 2 (Professional and Academic Test)
 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- เป็นโสด
- อายุไม่เกิน ๒๕ ปีนับถึงวันเปิดการศึกษา
- ในกรณีที่เป็นหญิง ต้องสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร  น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
- ในกรณีที่เป็นชาย  ขนาดของร่างกายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกเมื่อหายใจเข้าไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร เมื่อหายใจออกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร และไม่อยู่ในระหว่างได้รับหมายเรียกหรือจะได้รับหมายเรียกเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในปีที่สมัคร และไม่อยู่ในระหว่างรับราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร
- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติกรณีมีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน(ปกติ 6/6) หากแก้ไขให้เป็นปกติโดยใช้แว่นตา ให้แพทย์ตรวจไปตามระเบียบ ถ้าโรงพยาบาลตำรวจเห็นว่าการขาดคุณสมบัติดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเข้ารับราชการก็ให้เสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาอนุมัติยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเป็นรายๆไป
 
การสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัคร

จำหน่ายใบสมัคร  ที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  ตั้งแต่วันพุธที่  1 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 ในราคาชุดละ 100 บาท  เวลา  09.00-16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) หรือ download ใบสมัครทาง website:  www.nurse.police.go.th

การรับสมัคร   สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555ถึง วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555  เวลา 09.00-16.00 น. (ในเวลาราชการ) ผู้ที่ซื้อใบสมัครที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจชำระเงินค่าสมัครคนละ 250 บาท , ผู้ที่ downloadใบสมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คนละ 350 บาท (เงินค่าสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
               
 
 
***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ
 
 
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
492/1 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทมฯ 10330
โทร. 02-2076085, 02-2076083, 02-2076097
E-mail: policenc@royalthaipolice.go.th   
Website: http://www.nurse.police.go.th
 
 
 
โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 1 ก.พ. 55

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 183,802 คน เขียนข่าวโดย : อติภา พิสณฑ์ เมื่อวันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 55 เวลา 13:08:15 น.

คุณ ฐิตินันท์ บุรุษภักดี ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"ต้องมีเกรดเฉลี่ยเท่าไร ค่ะ "

เมื่อเวลา 16 มกราคม 56 20:28:00 น.
คุณ พรทิพย์ ผุยหัวโทน ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"หนูอยากทราบว่ารับเป็นเกรด4เทอมหรือเกรด5เทอมค่ะ"

เมื่อเวลา 15 พฤศจิกายน 55 14:28:37 น.
คุณ นิกูไซนับ สาลามะ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"อยากรู้ค่ะว่าเปิดรับสมัครอีกเมื่อไหร คุณสมบัติของผู้สมัครหนูก็มีน่ะค่ะ หนูว่าหนูพร้อมค่ะ ช่วยบอกให้หนูทราบด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ"

เมื่อเวลา 30 สิงหาคม 55 11:41:29 น.
สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 07 เม.ย. 60
content ให้ทุน 50% เมื่อเรียนสิงคโปร์กับ Shelton college
วิทยาลัย shelton เด่นในการโรงแรมและท่องเที่ยว ฝึกงานได้
content SPU : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาและ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนคุณครู อาจารย์ และน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอ
content SPU : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคณะนักศึกษา Busan University of
อาจารย์นัทธพร เพียรชอบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะนักศึกษาโครงก
content มหาวิทยาลัยนิวเซาเวลส์ แจกทุกการศึกษา!
แจกทุกการศึกษาหลักสูตรMBA(เรียนเต็มเวลา)
content SPU : คณะบริหารธุรกิจ SPU รับขวัญถุงกาชาด ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน สานต่อพ
ผู้แทนนักศึกษากลุ่ม Staffs คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 5 คน เข้ารับขวัญถุงกาชาด “โครง
content SPU : นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริ
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 30 กว่าชีวิต เรียนกับตัวจริง ประสบกา
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ