รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ปี 55

UploadImage


         สำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากเรียนต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา มีข่าวดีค่ะเพราะ ม.บูรพาจะจัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีประเภทสอบคัดเลือกตรงทั่วประเทศประจำปีการศึกษา 2555 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 55 รายละเอียดดังนึ้ค่ะ
 
มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสาขาวิชา ดังนี้


รหัส
สาขา
คณะ/ สาขาวิชา ปริญญา สอบทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ จำนวนรับ
 
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
 
611
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาจิตรกรรม
สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย
สาขาวิชานิเทศศิลป์(วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก)
สาขาวิชานิเทศศิลป์(วิชาเอกออกแบบกราฟิกและโฆษณา)
สาขาวิชานิเทศศิลป์(วิชาเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย)
สาขาวิชาเซรามิกส์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาดนตรีและการแสดง(วิชาเอกดนตรีไทย)
สาขาวิชาดนตรีและการแสดง(วิชาเอกดนตรีสากล)
สาขาวิชาดนตรีและการแสดง(วิชาเอกนาฏศิลป์ไทยและการกำกับลีลา)
สาขาวิชาดนตรีและการแสดง(วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง)
 
ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.
 
ศป.บ.
 
01, 02
01, 02
03, 04
03, 04
03, 04
05
06
07, 08
09, 10
11, 12
 
13, 14
 
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
 
25

 
รวม 240
 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า
2. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย สะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00   
4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
5. เป็นผู้ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงโรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
GPAX   5 เทอม                                                                                   ร้อยละ  10
GPA  กลุ่มสาระ 3 กลุ่มวิชาคือ                                                         ร้อยละ  20
-    กลุ่มวิชาภาษาไทย (6%)
-    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรม (6%)
-    กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (8%)
คะแนนสอบวิชาทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติเฉพาะสาขา                   ร้อยละ  70
สอบสัมภาษณ์โดยมีผลการพิจารณาผ่านและไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ
-    พิจารณาจากบุคลิกภาพและความรู้ในการตอบคำถามในสาขาวิชาที่สมัคร
-    พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน              
 
ขั้นตอนในการสมัครคัดเลือก
สามารถรับใบสมัครพร้อมระเบียบการที่คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2555  หรือพิมพ์จากเว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์  http://fineart.buu.ac.th
 

การสมัครสอบคัดเลือก

กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ผู้สมัครจะต้องนำใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครรวมทั้งเงินค่าสมัครสอบสมัครที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554  ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2555  (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 500 บาท
 
กรณียื่นใบสมัครทางไปรษณีย์  ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครให้ครบทุกข้อและแนบเอกสารประกอบการสมัคร (ดูรายละเอียดในข้อ 2.2)  รวมทั้งเงินค่าสมัครสอบจำนวน   500 บาท  โดยสั่งจ่ายธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินปทฝ.มหาวิทยาลัยบูรพา  ในนามคณบดี    คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพาต.แสนสุขอ.เมืองจ.ชลบุรี 20131  ภายในวันที่  18 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2555  (จะถือเอาวันประทับตราของไปรษณีย์ของวันที่  18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร) ถ้าหลักฐานไม่ครบจะไม่ได้รับการพิจารณา
 
 
***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร กำหนดการรับสมัคร และใบสมัครของโครงการได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ
 
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานคณะบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0 3810 2222 ต่อ 2510 หรือ 2511
โทรสาร : http://fineart.buu.ac.th/item/img/spacer.gif0 3839 1042
http://fineart.buu.ac.th/
 
 
 
 
 
โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 12 ม.ค. 55

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 59,405 คน เขียนข่าวโดย : อติภา พิสณฑ์ เมื่อวันที่ : 12 มกราคม 55 เวลา 11:21:39 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 30 ก.ย. 57
content ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ที่นอร์เวย์
ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ที่นอร์เวย์
content University of Auckland มอบทุนป.โท ด้านการแสดง
University of Auckland มอบทุนป.โท ด้านการแสดง
content "กระติ๊บไฟฟ้าคว้าดาว" เด็กขอนแก่นซิวแชมป์สิ่งประดิษฐ์ที่ไต้หวัน
"กระติ๊บไฟฟ้าคว้าดาว" เด็กขอนแก่นซิวแชมป์สิ่งประดิษฐ์ที่ไต้หวัน
content แอฟริกาใต้วิกฤต ขาดครู 9แสนคน - ทั่วโลกเล็กผลิตครูเพิ่ม
แอฟริกาใต้วิกฤต ขาดครู 9แสนคน - ทั่วโลกเล็กผลิตครูเพิ่ม
content นักวิจัยนาโน เจ๋ง สกัดไขอ้อย ต่อยอดเวชสำอาง-อาหารเสริม
นักวิจัยนาโน เจ๋ง สกัดไขอ้อย ต่อยอดเวชสำอาง-อาหารเสริม
content เจอโทษหนัก รุ่นพี่รับน้องโหด ‘หยดน้ำตาเทียน’ อาจพักการเรียน!
เจอโทษหนัก รุ่นพี่รับน้องโหด ‘หยดน้ำตาเทียน’ อาจพักการเรียน!
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ