รับตรง ม.ราชภัฏสวนดุสิต ประจำปี 2555

UploadImage
 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 รอบคัดเลือก รอบสอบคัดเลือก และรอบแอดมิชชั่นกลาง สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.dusit.ac.th เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 54 – 20 เมษายน 55


ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 (รอบคัดเลือก)


วันที่ กิจกรรม สถานที่ /สิ่งที่ต้องดำเนินการ
19 ธ.ค. 2554-15 ม.ค. 2555 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบคัดเลือก  รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.dusit.ac.th และพิมพ์ใบสมัครสอบ นำไปชำระเงินค่าสมัครฯ ได้ที่ ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.กรุงเทพฯ หรือ กองคลัง อาคาร 2  ชั้น 1
(มรภ.สวนดุสิต) ภายในวันที่ 15 ม.ค. 2555  ก่อนเวลา 15.00 น.
18  ม.ค. 2555
12.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบฯ ทักษะภาษาอังกฤษ  และเข้าสอบสัมภาษณ์ รอบคัดเลือก โปรดตรวจสอบรายชื่อ อาคารสถานที่ ห้องสอบ ทางเว็บไซค์ www.dusit.ac.th  หรือจาก บอร์ดติดประกาศรายชื่อ หน้าอาคาร 3  ชั้น 1
21 ม.ค. 2555
8.00-12.00 น.
รายงานตัวเฉพาะผู้สมัครรอบคัดเลือก ความสามารถทางด้านกีฬา  ดนตรี  นาฏศิลป์ ทดสอบความสามารถด้านกีฬา  ดนตรี นาฏศิลป์ อาคารพลศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (เฉพาะความสามารถทางด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์)
22 ม.ค. 2555
08.30-10.00 น.
ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู เฉพาะผู้ที่สมัครสอบในสาขาการศึกษาปฐมวัย และในสาขาการประถมศึกษา เท่านั้น ห้องสอบ และสถานที่สอบตามประกาศที่แจ้งไว้
10.30-12.00 น. ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ (SDU-TEST) กำหนดให้ทดสอบทุกหลักสูตร ห้องสอบ และสถานที่สอบตามประกาศที่แจ้งไว้
13.00-15.00 น. สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 สถานที่สอบสัมภาษณ์ ตามประกาศที่แจ้งไว้ บอร์ดติดประกาศรายชื่อ หน้าอาคาร 3 ชั้น 1
26 ม.ค. 2555
18.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว-มอบตัว เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา2555 ทางเว็บไซต์ www.dusit.ac.th หรือจากบอร์ดประกาศรายชื่อ หน้าอาคาร 3
ชั้น 1
28-29 ม.ค. 2555
09.00-15.00 น.
ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ หอประชุมรักตะกนิษฐ ในมหาวิทยาลัย
28 ม.ค.-3 ก.พ. 2555
09.00-16.00 น.
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 4,000 บาท ณ กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 (มรภ.สวนดุสิต) หรือ ชำระผ่าน ธ.กรุงศรีอยุธยา,
ธ.กรุงเทพฯ ทุกสาขา 
30 ม.ค.-3 ก.พ. 2555 บันทึกประวัติส่วนตัว   ผ่านทางเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัยฯ ก่อนเข้ารายงานตัวนักศึกษา ทางเว็บไซต์ www.dusit.ac.th
3-4 ก.พ. 2555 รายงานตัวนักศึกษาใหม่ พร้อมชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เต็มจำนวน)
อาคารพลศึกษา ในมหาวิทยาลัย
 23 เม.ย.-25 พ.ค. 2555 เรียนทักษะภาษาอังกฤษ และจริยศาสตร์ โปรดตรวจสอบรายชื่อ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ทางเว็บไซต์ www.dusit.ac.th
 1-10 มิ.ย. 2555 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ โปรดตรวจสอบ  สถานที่ในการจัดปฐมนิเทศ ทางเว็บไซต์ www.dusit.ac.th
11 มิ.ย. 2555 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  

โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 23 ธ.ค. 54

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 135,072 คน เขียนข่าวโดย : อติภา พิสณฑ์ เมื่อวันที่ : 23 ธันวาคม 54 เวลา 10:34:44 น.

คุณ รัชชานนท์ จุลเช่ว์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"คือว่าพรุ่งนี้ผมจะไปสมัคที่สวนดุสิตอ่ะคับอยากรู้ว่าเค้ายังรับอยู่รึป่าว "

เมื่อเวลา 18 เมษายน 55 19:32:20 น.
คุณ รัชชานนท์ จุลเช่ว์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"คือว่าผมจะไปสมัคที่สวนดุสิตอ่ะคับพรุ่งนี้เค้ายังรับอยู่รึป่าวคับ"

เมื่อเวลา 18 เมษายน 55 19:28:53 น.
คุณ นาย ประกอบ ชาวนา ได้แสดงความคิดเห็นว่า

""

เมื่อเวลา 14 มกราคม 55 02:32:12 น.
คุณ นาย ประกอบ ชาวนา ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"who hope to will cant my class from unievsrity very good deaf care happy too next see you soon from dee dream ok good thanks you "

เมื่อเวลา 14 มกราคม 55 02:31:29 น.
คุณ นาย ประกอบ ชาวนา ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 5 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 2555 รอบสอบคัดเลือก คนพิการ เรียนต่อ..มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปี 2555 เป็นที่ดีครับ ขอบขอบคุณครับ "

เมื่อเวลา 11 มกราคม 55 23:14:09 น.
คุณ นาย ประกอบ ชาวนา ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"ืhi suan dusit rajabhat university at bangkok next like my deaf hope to good from class to see you tomorrow "

เมื่อเวลา 11 มกราคม 55 18:46:14 น.
คุณ นาย ประกอบ ชาวนา ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"ถ้า เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตร 5 ปี ตัวอย่างตั้งใจเรียนเป็นที่ดีต่อจบปริญญาตรี...ต่อรับสมัครอาชีพ...อนาคตต่อเป็นที่ดีครับ ขอบขอบคุณครับ "

เมื่อเวลา 11 มกราคม 55 18:40:07 น.
คุณ นาย ประกอบ ชาวนา ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"ถ้า เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สูตรหลัก 5 ปี ตัวอย่างตั้งใจเรียนเป็นที่ดีต่อจบปริญญาตรี...ต่อรับสมัครอาชีพ...อนาคตต่อเป็นที่ดีครับ ขอบขอบคุณครับ "

เมื่อเวลา 11 มกราคม 55 18:38:29 น.
คุณ นาย ประกอบ ชาวนา ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"สวัสดีครับ ขอเปิดรับสมัครนักศึกษใหม่าต่อสูตรหลัก 5 ปี จบปริญญตรีดีมาก จาก...มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถ้าขอให้ตั้งใจต่อนักศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 ต่อตั้งใจต่อภูมิใจมีความสูข สุขภาพแข็งแรง ตลอดไปนะ ใครช่วยเหลื่อล่ามภาษามือสอนเข้าใจครับ ตัวอย่างเรียนต่อที่ ม.ราชภัฏสวนดุสิตนะครับ แต่ก็อยากเพื่อนนักศึกษาทุกคน เราอยากสนใจรับสมัครแข่งขันกีฬาสนุกเยอะ...ปี.พ.ศ.2555 ต่อเรียนตลอดไปนะครับ"

เมื่อเวลา 05 มกราคม 55 23:06:55 น.
คุณ นาย ประกอบ ชาวนา ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"ถ้าอยากต่อสนใจรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2555 ต่อสูตรหลัก 5 ปี ปริญญาตรี ขยันต่อเรียนเก่งดีมากนะครับ"

เมื่อเวลา 03 มกราคม 55 21:16:14 น.
คุณ นาย ประกอบ ชาวนา ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"อยากได้เปิดรับสมัครนักษาใหม่ ปี2555 ม. ราชภัฏสวนดุสิต อยากตั้งใจเรียนอนาคตต่อเรียนเก่งดีมาก เป็นตัวอย่างสอนเด็กเรียนอนาคตดีครับ "

เมื่อเวลา 03 มกราคม 55 21:00:13 น.
สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 08 ธ.ค. 59
content ผลการวิจัยชี้เด็กไทยคะแนนสอบดี จะมีทักษะการคิดวิเคราะห์และจิตสาธารณะน้
“การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน” (CSPS) จัดการประชุม “CHILD POLICY FORUM I : นโยบ
content SPU : สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย อาจารย์กิ่งแก้
content SPU : ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู๋ส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน และผู้ช่วย
content SPU : ขอเชิญชมผลงาน "แสงของพ่อ" วิทยานิพนธ์ (Thesis) นักศึกษาคณะสถาป
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมผลงาน "แสงของพ่อ" วิทยานิพนธ์ (Thesi
content SPU : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่น
SPU : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด MOU สหกิจศึกษา ผลิต
content มรภ.รำไพพรรณี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ 10
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ