รับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 55

UploadImage


          กองทัพเรือมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา2555 ดังต่อไปนี้
 
คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3 ของกระทรวงศึกษาธิการ
2.เป็นชายโสดอายุ17-20ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่1มกราคมพ.ศ.2535ถึง31ธันวาคมพ.ศ.2538) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ
จะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนใน30เม.ย.55หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ (ปลดจากทหารกองประจำการ) ต้องมีอายุ18-24ปี(ผู้ที่เกิดตั้งแต่1มกราคมพ.ศ.2531ถึง31ธันวาคมพ.ศ.2537)
3.มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิดแต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนมารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยการเกิดก็ได้
 
หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัครบิดามารดา) และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3ของกระทรวงศึกษาธิการ
3.รูปถ่ายสีหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาขนาด 2 นิ้วจำนวน8 รูป (ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ในครั้งเดียวกันและไม่เกิน3เดือน)
 
การซื้อระเบียบการและใบสมัคร
1.ซื้อด้วยตนเองตั้งแต่13ธันวาคม2554ถึง26กุมภาพันธ์2555ราคาชุดละ80.-บาทดังนี้
- กรมยุทธศึกษาทหารเรืออำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
-ห้องสมุดกลางกองทัพเรืออาคารราชนาวิกสภากรุงเทพมหานคร
-กรมกิจการพลเรือนทหารเรือเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
-โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดสมุทรปราการ
-โรงเรียนชุมพลทหารเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี
-ค่ายตากสินอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
-ทัพเรือภาคที่3จังหวัดภูเก็ต
- หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
- ร้านสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน)
-ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ (พระราชวังเดิม)
-ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น (สัตหีบ)
-สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.2บางนาส.ทร.3ภูเก็ต ส.ทร.5สัตหีบส.ทร.6สงขลาส.ทร.8พิษณุโลกส.ทร.9อุบลราชธานีส.ทร.10ตราดส.ทร.11เชียงใหม่ส.ทร.15นราธิวาส)
 
2.สั่งซื้อทางไปรษณีย์ตั้งแต่ตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2554 ถึง 26 มกราคม 2555 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่งชุดละ 110.-บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.11 ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170( ให้ส่งทางธนาณัติธรรมดาหรือธนาณัติด่วนพิเศษ ไม่รับธนาณัติ online )
 
การรับสมัคร
สมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่ 2 มกราคม ถึง10 กุมภาพันธ์ 2555 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
สมัครด้วยตนเองตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
    - ส่วนภูมิภาคตั้งแต่14-22 มกราคม2555ที่สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน) จังหวัดชลบุรี
    - ส่วนกลางตั้งแต่11-26 กุมภาพันธ์ 2555 ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรืออำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม

 
การสอบคัดเลือกภาควิชาการในวันอาทิตย์ที่18 มีนาคม2555เวลา08.00 น.
 


***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 02-8893922, 02-4753663, 02-4753664, 02-4753643 ในวันและเวลาราชการ
หรือ www.navy.mi.th/navedu
 
 
 
โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 20 ธ.ค. 54

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 64,258 คน เขียนข่าวโดย : อติภา พิสณฑ์ เมื่อวันที่ : 20 ธันวาคม 54 เวลา 10:03:57 น.

คุณ ณัฐพงษ์ ชินวงศ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"ผมอย่ากเปนทหารมาตั้งแต่เด็กแล้ว ตอนนี้เรียนอยู่ ปวช ปี2"

เมื่อเวลา 28 พฤษภาคม 55 08:53:51 น.
คุณ นายสิทธิชัย บุตรสมศรี ได้แสดงความคิดเห็นว่า

" ตอน นี้ ผม กำลังอยู่ ม. 5 อยู เลยครับ"

เมื่อเวลา 27 มีนาคม 55 19:34:14 น.
คุณ นายสิทธิชัย บุตรสมศรี ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"ผม สน ใจ จังเรยนิ "

เมื่อเวลา 27 มีนาคม 55 19:32:25 น.
สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ