SPU : นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ฝึกปฎิบัติงานจริง ในสถานป  ข่าวเมื่อ 29 ก.ย. 59

ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เรียนเกาหลีฟรีระดับป.โท  ข่าวเมื่อ 27 ก.ย. 59

SPU : ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา สมเด็จพร  ข่าวเมื่อ 26 ก.ย. 59

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู

SPU : สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม  ข่าวเมื่อ 26 ก.ย. 59

อาจารย์กิ่งแก้ว พรอภิรักษสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมน

SPU : นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม กรุงเทพ – ข  ข่าวเมื่อ 26 ก.ย. 59

ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและ

โครงการฝึกงานและท่องเที่ยวอเมริกาแบบได้รับค่าตอบแทน  ข่าวเมื่อ 24 ก.ย. 59

โครงการฝึกงานและท่องเที่ยวอเมริกาแบบได้รับค่าตอบแทนรายได้ จัดโดย Interchange Thailand

SPU : ผู้อำนวยการศูนย์ ICT ม.ศรีปทุม เข้าร่วมอบรม ”หลักสูตรการบริหารง  ข่าวเมื่อ 23 ก.ย. 59

อาจารย์ภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร(ICT) มหาวิทยาลัยศร

SPU : ผู้บริหาร SPU เปิดมุมมอง รับฟังแนวคิดการบริหารงานในมิติต่างๆ “C  ข่าวเมื่อ 23 ก.ย. 59

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรม Coaching The Coaches # Class 1 ให้กับผู้บริหารม

« หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  หน้าสุดท้าย »
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ