โครงการ คัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2557

เปิดรับ 4 พ.ย. ถึง 5 ธ.ค 2556
รับสมัครสอบคัดเลือก โครงการ คัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิต
จำนวนการรับ 64 คน
คุณสมบัติ

- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้ย ม.6 ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
- GPAX ตามแต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

ที่มา :http://admission.swu.ac.th/