SPU : SPU Trip : ครั้งที่ 8 จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โ

UploadImageสำนักงานบุคคล  มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม SPU Trip : ครั้งที่ 8  จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเข้าศึกษาเรียนรู้วิถีเกษตร และวัฒนธรรมอีสาน   โดยจิมทอมป์สันฟาร์ม ตั้งอยู่ในอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่กว่า 600 ไร่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางเกษตรซึ่งเปิด ให้เข้าชมในเดือนธันวาคม-มกราคม ของทุกปี สำหรับบุคคลทั่วไปที่หลงใหลในธรรมชาติได้ชื่นชม บรรยากาศอันงดงามและ เรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการเกษตร พร้อมเรียนรู้วงจรชีวิตของหนอนไหม ชมแปลงพืชผัก และดอกไม้สีสวยสดนานาชนิด รวมถึงเลือกซื้อ ไม้ดอกไม้ประดับและผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษซึ่ง ปลูกด้วยความเอาใจใส่จากเหล่าเกษตรกรของจิม ทอมป์สัน ฟาร์มที่มีเจตนารมณ์ที่จะอนุรักษ์ และถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวไทย เชื้อสายลาวซึ่งอาศัยอยู่ทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย ซึ่งทำให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับความรู้ความสนุกสนานและเพิดเพลินกับธรรมชาติเป็นอย่างมาก ณ จิมทอมป์สัน ฟาร์ม เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา
#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #Dekspu #Dek60 #เด็ก60 #SPU47Years
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

Comments