SPU : ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2559 “ครบรอบ 47ปี ศรีป

UploadImageมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559  ภายใต้การประชุมในบรรยากาศ การเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 47 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำ สำหรับคนรุ่นใหม่ #SPU47Years โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงานและกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ พร้อมอวยพรปีใหม่แก่บุคลากร” คิดบวกสร้างสรรค์   สุขภาพแข็งแรง fit & firm  แล้วเราจะแข็งแรงไปด้วยกันทั้งคนและองค์กร” ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ภายในงานมีการเสวนา เรื่อง ผลงานสร้างสรรค์ที่น่าภาคภูมิใจของหน่วยงานสนับสนุน โดย อาจารย์รัตนติญา ฤทธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานทุนการศึกษา ,ผศ.ดร.สิรินธร  สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน,อาจารย์ภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์และดร.วรสรวง  ดวงจินดา  ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์  โดยมี อาจารย์กิติกุล ปุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ  และการบรรยายพิเศษ โดย ผศ.ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี
นอกจากนี้ยังได้มีพิธีแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 5 คน และบุคลากรที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.) จำนวน 2 คน อีกด้วย
#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #Dekspu #Dek60 #เด็ก60 #SPU47Years
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

Comments