RBRU : มรภ.รำไพพรรณี ทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นประธานในการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ "งานสืบสานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 เชื่อมสัมพันธ์ชาวรำไพ" โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ลานพระพุทธรูปจันทบูรศิริสวัสดิวัฒนมงคล ต่อมา ณ หอประชุม สิริรำไพพรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริชัย ประทีปฉาย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษได้เป็นตัวแทนอวยพรปีใหม่แด่ท่านอธิการบดีพร้อมด้วยคณะและหน่วยงานต่างๆได้มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ จากนั้นท่านอธิการบดีได้มีการให้โอวาทกล่าวอวยพรปีใหม่แก่ผู้ที่เข้าร่วมพิธีด้วยเช่นกัน

Comments