ลืมรหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน GAT/PAT ต้องทําอย่างไร?

ลืมรหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน GAT/PAT ต้องทําอย่างไร?

UploadImage
 

หลังจากที่มีน้องๆ ถามกันมามากมายว่า ถ้าจำรหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน ที่ใช้ในการสมัคร GAT/PAT ไม่ได้ วันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยจึงได้หาคำตอบมาให้น้องๆ ค่ะว่าเมื่อลืมรหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน ต้องทำอย่างไร ซึ่งก็มีอยู่ 3 วิธีได้แก่
 
วิธีที่ 1 สอบถามผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ
โทรมาที่เบอร์ 0-2217-3800 เมื่อมีเสียงตอบว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)ก็ให้ดำเนินการโดย
- กด 1 เพื่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ GAT/PAT
- จากนั้นกด 1อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
- ทำตามขั้นตอนที่ระบบบอก คือ ให้กดเลขบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วตามด้วย
เครื่องหมาย #
- ระบบจะให้รอ เพื่อทําการตรวจสอบ เมื่อระบบตรวจสอบเจอ ระบบจะถามว่า ถ้าทราบ
รหัสผู้ใช้ กด 1 ไม่ทราบรหัสผู้ใช้ กด 2
- กรณีกด 1 ระบบจะให้กรอกรหัสผู้ใช้ 10 หลัก แล?วตามด้วยเครื่องหมาย # เช่น
5503334506# จากนั้นระบบจะทําการตรวจสอบเมื่อเจอจะบอกรหัสผ่าน
- กรณีกด 2 ระบบจะให้กรอก วัน เดือน ปีเกิด แล้วตามด้วยเครื่องหมาย # เช่น
02092536# จากนั้นระบบทําการตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบเจอก็จะบอกรหัสผู้ใช้งาน 10 หลัก และ รหัสผ่าน 4 หลัก
 

วิธีที่2 สอบถามผ่านระบบ GAT/PAT
- สอบถามผ่าน URL
http://www.onetresult.niets.or.th/GPSRegisterWeb/Register/FrmEnquireReferenceNo.aspx
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามช่องที่ให้กรอก ดอกจันสีแดงคือช่องข้อมูลที่ต้องกรอก(Passport No ให้กรอกเฉพาะชาวต่างชาติ)
- ช่องคําถามที่ใช้เมื่อลืมรหัสผ่าน ผู้สมัครต้องกรอก คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล เพศ
เลขบัตรประชาชน วันเดือนปี พ.ศ.เกิด ให้ครบถ้วน จากนั้นระบบจะดึงข้อมูลมาแสดงว่าผู้สมัครสอบทั้งคําถามว่าอะไร (กรณีไม่แสดงข้อมูลคําถาม แสดงว่าผู้สมัครยังไม่เคยกรอกข้อมูลคําถามไว้ในระบบ ให้ผู้สมัครสอบสอบถามผ่านวิธีการที่ 1)
- คําตอบสําหรับคําถามข้างบน ให้ตอบตามที่กรอกไว้ในระบบ
- กรอกตัวอักษรที่เห็นอยู่บนหน้าเว็บ
- เมื่อกรอกครบทุกช่องแล้ว ให้กดสอบถามข้อมูล ระบบก็จะบอกรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน

หมายเหตุ :กรอกข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูล ระบบจะหารหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านไม่เจอ จึงควรตรวจสอบว่าพิมพ์ ข้อมูลถูกต้องหรือเปล่า

UploadImage

 
 

วิธีที่3 สอบถามผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสตามร้าน 7-Eleven
- เพียงผู้สมัครสอบยื่นบัตรประจําตัวประชาชนให้กับพนักงานและแจ้งความจํานงค์ว่าต้องการขอรหัสผ่าน GAT/PAT ของ สทศ. (เสียค่าบริการ 30 บาท)
- กรณีแจ้งพนักงานร้าน 7-Eleven แล้วพนักงานร้านทําไม่ถูกหรืองง ให้บอกพนักงานร้านว่าจะมีใบแผ่นเปิดผู้ว่าจ้างที่ทางร้าน 7-Eleven มีอยู่ ภายในแผ่นเปิดผู้ว่าจ้างนั้น จะมีรายชื่อสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติGAT/PAT ให้พนักงานร้านยิงบาร์โค้ดตัวนั้น

- ตัวอย่างแผ่นเปิดผู้ว่าจ้างที่ทางร้าน 7-Eleven มีอยู่

UploadImage

 

- ตัวอย่างใบแสดงรายการชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเมื่อชําระเงินเรียบร้อยแล้ว

UploadImageComments