อาชีวะจัดแปดริ้วโมเดลแนะเรียนสายอาชีพแก่นักเรียนและผู้ปกครอง


UploadImage

อาชีวะชวนร่วมงาน “รวมพลัง สร้างคน สร้างงาน : แปดริ้วโมเดล” 19-20 ก.พ.นี้ เปิดบ้านแนะแนวการเรียนการสอนอาชีพแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ผ่านนิทรรศการ 9 เมืองอาชีพ หวังดึงเด็กเข้าเรียนตอบโจทย์การมีงานทำ
       
       นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราจะผนึกกำลังกับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดงาน “รวมพลัง สร้างคน สร้างงาน : แปดริ้วโมเดล” ขึ้น โดยใช้สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่จัดงาน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2557 พร้อมเชิญสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มามีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแนะแนว แนะนำให้นักเรียน ผู้ปกครอง มองเห็นว่าอาชีวศึกษาคืออะไร เมื่อเข้ามาเรียนแล้วสามารถตอบโจทย์สังคมได้อย่างไร และสะท้อนภาพการเรียนอาชีวศึกษาในสาขาต่างๆ อาทิ ถ้าเลือกเรียนสาขาช่างก็จะสามารถซ่อมแซม ดูบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนซ่อมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ได้ ในสาขาพาณิชยกรรม สาขาเกษตรกรรมก็จะเป็นเกษตรรุ่นใหม่ที่นำเทคโนโลยีไปบริหารจัดการในสวน ในฟาร์ม ในไร่ เป็นต้น โดยอาชีวศึกษาได้ร่วมมือกับสถานประกอบการจัดการศึกษาระบบ “ทวิภาคี” เรียนด้วยได้ประสบการณ์จริงและได้ค่าตอบแทนระหว่างเรียน ดังนั้น ผู้ที่จบอาชีวศึกษาจะมีงานรองรับที่แน่นอน มั่นคง เพราะเป็นผู้ที่ได้รับการสอน การบ่มเพาะให้มีทักษะอาชีพตามความถนัด
       
       การจัดงานแปดริ้วโมเดล จะเชื่อมโยงให้เห็นถึงการเรียนอาชีวศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเชื่อมโยงสู่การศึกษาในระดับปริญญาตรีในสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของการอาชีวศึกษา กิจกรรมภายในงานจะประกอบไปด้วยการแนะแนวการศึกษาวิชาชีพ การวัดแววหรือความถนัดด้านวิชาชีพ และแสดงให้เห็นถึงรูปธรรมของการเรียนอาชีวศึกษา โดยจำลองเมืองอาชีพ 9 เมืองมาให้ชม คือ เมืองยานยนต์ เมืองไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เมืองสถาปัตยกรรม เมืองศิลปกรรม เมืองแฟชั่น งานประดิษฐ์ ผลิตอาหาร เมืองบริการวิชาชีพเมืองธุรกิจพิชิตฝัน เมืองเกษตรกรรม และเมืองนวัตกรรม สำหรับผู้ที่เข้าชมงาน จะเชิญผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คุณครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ทุกกลุ่มได้เกิดความเข้าใจในการเรียนอาชีวศึกษา ว่าดีอย่างไร
       ที่มา-โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 15 กุมภาพันธ์ 2557

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,930 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 57 เวลา 20:24:06 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ