สอศ.โชว์สิ่งประดิษฐ์เด็กอาชีวะ รับถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 

สอศ.โชว์สิ่งประดิษฐ์เด็ก
สอศ.จัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของผู้ชนะการประกวดในระดับภาค 5 ภาค จำนวน 211 ผลงานมาแสดงสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ฝีมือเด็กอาชีวะ และหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 
เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 57 เวลา 13.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2556 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 
สอศ.โชว์สิ่งประดิษฐ์เด็ก

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของผู้ชนะการประกวดในระดับภาค 5 ภาค จำนวน 211 ผลงานมาแสดง โดยจำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
 

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเทคโนโลยี
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
โดยมีถ้วยรางวัล จำนวน 35 ถ้วยรางวัล แบ่งออกเป็น รางวัลชนะเลิศ 7 ประเภท ๆ ละ 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 และรางวัล Horner Award ทั้ง 7 ประเภท ๆ ละ 4 รางวัล
สอศ.โชว์สิ่งประดิษฐ์เด็ก

ผลการประกวดมีดังนี้

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลชนะเลิศ ชุดแยกเหรียญแบบเขย่า วิทยาลัย การอาชีพวังสะพุง รองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องทำลายกระจกรถยนต์ในกรณีรถยนต์ตกน้ำ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี รองชนะเลิศอันดับ 2 อุปกรณ์ช่วยเก็บขยะ วิทยาลัยการอาชีพตรัง รองชนะเลิศอันดับ 3 อุปกรณ์ช่วยยกถังน้ำใส่เครื่องทำน้ำเย็น V.2 วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
รางวัล Horner Award อุปกรณ์ช่วยยกถังน้ำใส่เครื่องทำน้ำเย็น V.2 วิทยาลัยการอาชีพพิมาย

ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ รางวัลชนะเลิศ เครื่องกรอด้ายเส้นงานถัก วิทยาลัยเทคนิคลำพูน รองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องตัดเหล็กปลอกเสาแบบอัตโนมัติ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว รองชนะเลิศอันดับ 2 ใบมีดขูดมันสำปะหลัง DTEC วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม รองชนะเลิศอันดับ 3 เครื่องซอยกระชาย วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม และรางวัล Horner Award ใบมีดขุดมันสำปะหลัง DTEC วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
 
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รางวัลชนะเลิศ อาหารมดแดงสำเร็จรูป วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล รองชนะเลิศอันดับ 1 Hand Block วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี รองชนะเลิศอับดับ 2 รองเท้าใส่ภายในบ้าน 4 in 1 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รองชนะเลิศอันดับ 3 น้ำกระเจี๊ยบสกัดเข้มข้นผสมน้ำมันมะกอกป่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และรางวัล Horner Award Natural ink for Printer วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รางวัลชนะเลิศ ที่ชาร์จฉุกเฉิน 3 in 1 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) รองชนะเลิศอันดับ 1 บัลลาสต์ประหยัดพลังงาน วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 เตาอบชีวมวลแกลบ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รองชนะเลิศอันดับ 3 พลังงานไฟฟ้าสองทางเลือก วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม และรางวัล Horner Award แป๊ะมุ้ย เตารักษ์โลก วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ รางวัลชนะเลิศ เครื่องค้นหูกแบบกึ่งอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน รองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องไสหนวดดอกไม้จันทร์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก รองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องกรอเส้นด้ายสำหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคลำพูน รองชนะเลิศอันดับ 3 อุปกรณ์ทำขนมเบื้อง วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง และรางวัล Horner Award เครื่องเผาถ่านจากวัสดุเหลือใช้เอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ เครื่องบีบน้ำมันงานขนาดเล็ก วิทยาลัยเทคนิคนครนายก รองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องปลอกฉนวนสายไฟแรงสูง V.3 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง รองชนะเลิศอันดับ 2 หุ่นยนต์ตัดโฟม V.4 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา รองชนะเลิศอันดับ 3 เครื่องตัดลวดรัดต้นยางพาราอัตโนมัติ เวอร์ชั่น 2 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี และรางวัล Horner Award เครื่องตัดก้นและแยกเนื้อหอยขมออกจากเปลือก เวอร์ชั่น 2 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี

ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย รางวัลชนะเลิศ ระบบจัดเก็บข้อมูลระดับน้ำและ แจ้งเตือนอุทกภัยอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคสารภี รองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องเตือนภัยน้ำท่วมแบบไร้สาย วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 เรือสะเทินน้ำสะเทินบก วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม รองชนะเลิศอันดับ 3 เครื่องเตือนภัยและตรวจสอบระดับน้ำ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี และรางวัล Horner Award ระบบจัดเก็บข้อมูลระดับน้ำและแจ้งเตือนอุทกภัยอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
สอศ.โชว์สิ่งประดิษฐ์เด็ก
สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา มีทีมที่ชนะการแข่งขันในระดับภาค จำนวน 20 ทีม เข้าร่วม การแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โจทย์ของการแข่งขันคือ “หุ่นยนต์ไต่ราวเหินฟ้าท้าพิชิต” มีจำนวน 6 รางวัล แบ่งออกเป็น รางวัลถ้วยพระราชทาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม และรางวัลศิลปะยอดเยี่ยม ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้

รางวัลถ้วยพระราชทาน ทีมบ้านเขาวัง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมบ้านคลองวาย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย
รางวัลรองชนะเลิศดันดับ 2 ทีมบ้านยางโพรง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมมะลิ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา
รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ทีมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย
รางวัลศิลปะยอดเยี่ยม ทีมบ้านหินจอก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก
 
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และ การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 เป็นต้นมา โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนอาชีวศึกษาให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพเป็นพื้นฐานในการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนร่วม และประเทศชาติ   


ข้อมูล-ภาพ/ข่าว...กลุ่มประชาสัมพันธ์สอศ.
                                             

Comments