รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 2557

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ปีการศึกษา 2557UploadImage

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ผู้ที่สมัครในระดับ ป.ตรี ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า(ถ้าสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาการศึกษา ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00)

สมัครออนไลน์ >>>>คลิ๊กที่นี่<<<<

ที่มา : http://www.bru.ac.th/

Comments