ม. นานาชาติแสตมฟอร์ดทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม

 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพ พร้อมด้วยนักศึกษา 9 คนเข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม ที่โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยตลอด 2 ชั่วโมงของการทำกิจกรรม นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผสมผสานไปกับการเล่นเกมส์เป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงการพัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีเพื่อตอบแทนให้กับชุมชนใกล้เคียง
 

Comments