รับตรง 57 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รับตรง 57 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี

UploadImage

คุณสมบัติผู้สมัคร: สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า  

         กำหนดการ                                      รายละเอียด

1 พ.ย. 56 - 28 ก.พ. 57           รับสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.info.rmutt.ac.th
6 มี.ค. 57                                  ตรวจสอบที่นั่งและสถานที่สอบ http://www.info.rmutt.ac.th
16 มี.ค. 57                                สอบข้อเขียน
24 มี.ค. 57                                ประกาศผลสอบข้อเขียน http://www.info.rmutt.ac.th
24 มี.ค. 57                                สอบสัมภาษณ์
29 มี.ค. 57                                ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ http://www.info.rmutt.ac.th
1 - 10 เม.ย.57                          ชำระเงินยืนยันสิทธิ์

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย: 0 2592 1903
www.tmc.rmutt.ac.th


เอกสารประกอบข่าว

Comments