รับตรง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 2557

UploadImage

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ในระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี
ปีการศึกษา 2557


รับจำนวน 5,385 คน

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องมี GPAX 2.70 ขึ้นไป
- รายระเอียดเพิ่มเติมตามแต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ

UploadImage


ที่มา : http://www.entrance.cmru.ac.th/student/index/

สามารถ Download
รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Comments