มร.ขยายวันรับสมัครและสอบคัดเลือก ป.โทส่วนกลาง

UploadImage

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขยายกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา 2557 ดังนี้
 
- รับสมัครทาง INTERNET และที่มหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2557
 
- สอบคัดเลือก 23 มีนาคม 2557
 

สอบถามรายละเอียดที่บัณฑิตวิทยาลัย
อาคารท่าชัย ชั้น 3  โทร. 02-310-8560 และ 02-310-8564

ดูรายละเอียดที่ www.grad.ru.ac.th

Comments