รับตรง โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.วลัยลักษณ์ 57

รับตรง โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.วลัยลักษณ์ 57

UploadImage


ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2557


UploadImage


***ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครของโครงการได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะComments