ขยายเวลารับสมัคร รับตรง ม.พะเยา 57

ขยายเวลารับสมัคร รับตรง ม.พะเยา 57

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2557


โครงการต่างๆ ดังนี้
1. โควตาทั่วประเทศ
2.โครงการรับนิสิตแพทย์ฯ
3. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
4. โครงการรับนิสิตแพทย์แผนจีน
5. โครงการผลิตทันตแพทย์
6. โครงการสนับสนุนผลิตบุคลากรทางการพยาบาล รพ.มพ.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1270-1273 หรือ www.admission.up.ac.th


UploadImage
  

Comments