รามฯรับจบม.ต้น-ม.ปลายเรียนป.ตรี ขยายเวลารับป.โทส่วนกลาง

UploadImage
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหงประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 โดยสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตและสมัครได้ด้วยตนเอง เริ่ม 12 ก.พ.นีั้

การสมัคร
 
1.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2557
 
2.รับสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 

ขยายเวลารับนศ.ปริญญาโท ส่วนกลาง

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาปริญญาโทส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2557 ทั้งหลักสูตรภาคปกติ (ในเวลาราชการ) 10 สาขาวิชา และหลักสูตรภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) 35 สาขาวิชา

โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 25 มกราคม 2557 

ผู้สนใจรับใบสมัครและสมัครได้ที่อาคารท่าชัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2310-8560 , 0-2310-8564 หรือที่ www.grad.ru.ac.th

Comments