รับตรง รอบ 2 วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2557

UploadImage

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ (รอบ 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557


สาขาที่เปิดรับ
- สาขาธุระกิจการบิน
- สาขาธุรกิจภัตตาคาร
- สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการจัดการโรงเเรมและการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
- ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (SSRUIC English Test)


กำหนดการ

UploadImage


ค่าสมัคร 300 บาท

 ทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ >>> Click Here

ที่มา : http://www.ssruic.com/main/annouce.php?id=281

สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments