รับสมัคร DS-Pre-Test'57 โรงเรียนเทพศิรินทร์

โรงเรียนเทพศิรินทร์เปิดรับสมัครสอบ DS- Pre-Test'57 เพื่อวัดระดับความรู้ เตรียมพร้อมสอบเข้าชั้นมัธยมปี่ที่ 1

ผู้สนใจสมัคร online ผ่านทาง website โรงเรียน

หรือสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้ทุกวัน

ตั้งแต่วันที่ 2 - 25 ม.ค 2557 เวลา 8.30 - 16.30 น.

*** เตรียมบัตรประชาชนพร้อมรูปถ่าย 3 รูป ***

Comments