รับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2557

UploadImage
รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ประจำปีการศึกษา 2557


สาขาที่เปิดรับ
1. คณะศิลปศาสตร์ รับจำนวน 180 คน
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับจำนวน 200 คน
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับจำนวน 55 คน
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับจำนวน 110 คน
5. คณะบริหารธุรกิจ รับจำนวน 495 คน
6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับจำนวน 190 คน
7. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ รับจำนวน 45 คน
8. วิทยาลัยนานาชาติ รับจำนวน 70 คน

คุณสมบัติ
- ตามแต่ละสาขอกำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ

UploadImageที่มา : http://www.admissions.rmutk.ac.th/admissions/index.php?name=menuad

สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Comments