ม.กรุงเทพเปิดรับป.โทหลักสูตรภาษาไทย-นานาชาติ-2ภาษา

 
UploadImage

ดร.มัทนา  สานติวัตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท  ประจำปีการศึกษา 2557 ในหลักสูตรต่างๆดังนี้

หลักสูตรภาษาไทย
▪  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
▪ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ▪บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) 
▪บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) เน้นด้านการจัดการธุรกิจความงามและแฟชั่น  
▪บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการสาระและการสร้างคุณค่า) 
▪นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารเชิงกลยุทธ์) 
▪  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต) 
▪นิติศาสตรมหาบัณฑิต  - กลุ่มวิชาเอกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ - กลุ่มวิชาเอกกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
▪วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
▪วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน)

หลักสูตรสองภาษา (Bilingual) 
▪  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว) ▪สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน) -กลุ่มวิชาเอกสถาปัตยกรรมภายใน  - กลุ่มวิชาเอกการบริหารจัดการออกแบบภายใน 

หลักสูตรนานาชาติ 
▪  Master of Business Administration 
▪ Master of Communication Arts (Global Communication)▪Master of Management (Entrepreneurship
)▪Master of Management (Business Innovation)

เปิดรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bu.ac.thหรือ โทร. 0-2350-3609 (ตรง) 0-2350-3500 ต่อ 1508,1509,1626,1627

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 4,547 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 11 มกราคม 57 เวลา 20:40:56 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ