เปลี่ยนแปลงกำหนดการ รับตรง วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2557

 

UploadImage

ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการ
รับตรง วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ปีการศึกษา 2557วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยมีประกาศวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรง โควตา และโควตาพิเศษ ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 – 10 มกราคม 2557 นั้น ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มีประกาศเลื่อนสอบ GAT, PAT ครั้งที่ 1/2557 จกวันที่ 8-10 ธันวาคม 2556 ไปเป็นวันที่ 8-11 มีนาคม 2557 วิทยาลัยพยาบาลฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรง โควตา และโควตาพิเศษ ดังนี้

1. การรับสมัคร ONLINE โดยการเข้าเว็บไซต์ http://www.trcn.ac.th หรือ http://job.trcn.ac.th เป็นระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 – วันที่ 28 มีนาคม 2557 และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครไปที่ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยทางไปรษณีย์ โดยวิธีลงทะเบียน วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายระบุประเภทและเลขที่สมัคร ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 – วันที่ 1 เมษายน 2557 วิทยาลัยพยาบาลฯ จะถือวันที่ไปรษณีย์ ต้นทางประทับตรารับจดหมายเป็นวันส่งใบสมัคร (หากพ้นกำหนดดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์)

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทดสอบบุคลิกภาพและตรวจร่างกายเป็น วันที่ 1 พฤษภาคม 2557

3. สอบสัมภาษณ์ ทดสอบบุคลิกภาพและตรวจร่างกาย วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2557 โดยผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องลงทะเบียนพร้อมนำผลการตรวจร่างกายมาส่งวันที่ 6 พฤษภาคม 2557

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์ http://www.trcn.ac.th วันที่ 14 พฤษภาคม 2557

5. รายงานผลและทำสัญญาเข้าศึกษา พร้อมเอกสารตามเกณฑ์ที่กำหนด (หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา) วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

ทั้งนี้กำหนดการอื่นคงเดิม

อนึ่งสำหรับผู้ที่สมัครสอบทาง ONLINE แล้ว ให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบใบสมัครให้วิทยาลัยพยาบาลฯ ตามเวลาที่กำหนด

ข่าวรับตรง วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย >>>คลิ๊ก<<<

ที่มา : http://www.trcn.ac.th/th/news/G24.trcn


สามารถ Download
รายระเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 43,203 คน เขียนข่าวโดย : ธนดล วิมาลัย เมื่อวันที่ : 09 มกราคม 57 เวลา 16:01:22 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ