รับตรงจุฬาฯ 55 ระเบียบการมาแล้วค่ะ !!

UploadImage


         ประกาศ จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัยเรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดหลักการให้แต่ละคณะพิจารณาองค์ประกอบของการคัดเลือกดังนี้
       1. คะแนนจากการสอบ GAT และ PAT
       2. คะแนนจากการสอบ 7 วิชาของ สทศ.
       3. คะแนนจากการสอบบางส่วนของ GAT/PAT และบางส่วนของ 7 วิชาของ สทศ
 
กำหนดการรับสมัครสอบวิชา GAT/PAT ของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

การรับสมัครสอบ 1 - 29 กรกฎาคม 2554
กำหนดการสอบ 8 - 11 ตุลาคม 2554
ประกาศผลการสอบ 10 พฤศจิกายน 2554

กำหนดการรับสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชาของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
การรับสมัครสอบ 1 - 30 ตุลาคม 2554
กำหนดการสอบ 7 - 8 มกราคม 2555
ประกาศผลการสอบ 5 กุมภาพันธ์ 2555
 
กำหนดการรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2555
ดาวน์โหลดได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ
 
องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/สาขาวิชาในการรับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2555
ดาวน์โหลดได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ

 
***สำหรับประกาศการรับสมัครโครงการรับตรงของจุฬาทั้งหมด ดาวน์โหลดได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ
 
 
 
โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 14 ก.ย. 54

Comments