สทศ.จัดสอบ7วิชาสามัญวันแรกไร้ปัญหาเตือนพรุ่งนี้เลี่ยงเส้นทางม็อบ

UploadImage

บรรยากาศสนามสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ วันแรก ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดการทดสอบในรายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วันที่ 4-5 มกราคม 2557 เป็นไปอย่างราบรื่น แม้หลายโรงเรียนในกรุงเทพมหานครที่ใช้เป็นสนามจะอยู่ใกล้สถานที่ชุมนุมทางการเมือง แต่นักเรียนและผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการตรวจสอบเส้นทางล่วงหน้า รวมถึงการจราจรในช่วงเช้านี้ไม่ติดขัด

นางอารียา ประสบชัย หนึ่งในผู้ปกครองที่มารอลูกสาวชั้น ม.6 โรงเรียนสตรีวิทยา กล่าวว่า วันนี้การเดินทางค่อนข้างสะดวก จากที่คาดการณ์ว่ารถน่าจะติด จึงเผื่อเวลาเดินทางจากบ้านเขตบางพลัด ทำให้มาถึงที่สนามสอบตั้งแต่เวลา 07.00 น.ส่วนวันพรุ่งนี้ที่กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศเดินขบวนทั่วกรุงเทพมหานคร เชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบ เพราะต้องออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้า

ทั้งนี้ จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบวิชาสามัญ 7 วิชาทั่วประเทศในปีนี้ มีทั้งสิ้น 155,342 คน จาก 116 สนามสอบทั่วประเทศ โดยวิชาภาษาอังกฤษมีจำนวนนักเรียนสมัครสอบมากที่สุด 153,764 คน และวันนี้มีการจัดทดสอบใน 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และเคมี ตั้งแต่เวลา 8.30 -17.00 น.ส่วนวันพรุ่งนี้ที่จะมีการจัดสอบวิชาภาษาอังกฤษ สังคม และฟิสิกส์ สทศ.ได้เน้นย้ำให้นักเรียนและผู้ปกครอง ตรวจสนามสอบ และวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากระทบกับการสอบ.


สทศ.เตือนเลี่ยงเส้นทางชุมนุมพรุ่งนี้

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้ทำหนังสือเวียนเพื่อให้นักเรียนวางแผนการเดินทางไปสอบในวันพรุ่งนี้ พร้อมกำชับศูนย์สอบปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบ มีใจความว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2557 (ประกอบด้วย ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) ซึ่งจะจัดสอบในวันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2557 ณ สนามสอบทั่วประเทศ โดยมีผู้มีสิทธิ์สอบทั่วประเทศจำนวน 155,342 คน และมีสนามสอบทั้งหมด 116 สนาม (แบ่งเป็น สนามสอบในกรุงเทพฯ 32 สนาม และสนามสอบในต่างจังหวัด 84 สนาม)
       
       จากกรณีที่มีการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองในวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2557 นั้น สทศ.ขอย้ำให้นักเรียนและผู้ปกครองตรวจสอบสนามสอบ ศึกษาเส้นทางและวางแผนการเดินทางให้พร้อม เนื่องจากวิชาแรกจะเริ่มสอบในเวลา 8.30 น. ดังนั้น คาดว่า นักเรียนน่าจะออกเดินทางในเวลาเช้า จึงยังไม่น่าจะมีปัญหาด้านการจราจรแต่อย่างใด สำหรับนักเรียนที่สอบในวิชาอื่นๆ ขอให้รีบออกเดินทางก่อนเวลาและเดินทางถึงสนามสอบล่วงหน้า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและหลีกเลี่ยงปัญหาด้านการจราจรที่อาจจะเกิดขึ้น
       
       อย่างไรก็ตาม สทศ.ได้ประสานงานกับศูนย์สอบ เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำตามสนามสอบต่างๆ ที่อยู่ใกล้พื้นที่การชุมนุม เพื่อเฝ้าระวังและดูแลความเรียบร้อย รวมถึงรายงานความเคลื่อนไหวต่างๆ กลับมาที่ สทศ.โดยตรงทันที

Comments