รับตรง โควตานักเรียนเรียนดีมีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม ม.อุบลราชธานี 57

รับตรง โควตานักเรียนเรียนดีมีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม ม.อุบลราชธานี 57

UploadImage

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัคร โควตานักเรียนเรียนดีมีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2-30 มกราคม 2557 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาชั้น ม.6 และมีผลการเรียน GPAX 5 ภาคเรียน
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้เฉพาะสาขา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
ทดสอบความรู้เฉพาะสาขา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 (09.00 - 12.00 น.) 
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20  กุมภาพันธ์ 2557 (เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2557
ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2557
 

***ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ
 

 หากมีข้อสังสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่
045-353120, 045-353122,  045353224
ในเวัน เวลา ราชการเท่านั้น  (ยกเว้นเวลา 12.00 -13.00 น. )


Comments