รับตรง โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มศว 57

รับตรง โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มศว 57

UploadImage


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปี 1 โครงการเพชรในตม ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ผู้สมัครต้องสมัครด้วยตนเองที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ถึง 24 มกราคม 2557


***ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ


ติดต่อสอบถามที่ : งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 02-649-5288 02-649-5287 02-649-5269 หรือที arthichon@swu.ac.th


Comments