รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2557

UploadImage

รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น
สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2557


หลักสูตรและสาขาที่เปิดรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (4 ปี)
รับจำนวน 260 คน
- วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ
- วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน
- วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี) รับจำนวน 40 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา
- สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน รับจำนวน 64 คน
- สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (เครื่องวัดประกอบการบิน) รับจำนวน 40 คน
- สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) รับจำนวน 40 คน
- สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) ภาคสมทบ รับจำนวน 20 คน
หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (หลักสูตรปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี)
-สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (ต่อเนื่อง) รับจำนวน 20 คน
- สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ต่อเนื่อง) รับจำนวน 20 คน

คุณสมบัติ
- จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนกการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์-ภาษา หรือ ปวช.
- GPAX ตามแต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ
UploadImage

ค่าสมัคร 500 บาทที่มา :http://www.catc.or.th/2013/index.php/th/education-news/528-law-admission

สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ


 

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 24,650 คน เขียนข่าวโดย : ธนดล วิมาลัย เมื่อวันที่ : 26 ธันวาคม 56 เวลา 13:38:58 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ