ค่ายวิศวะเหลาดินสอ ครั้งที่ 10 คณะวิศวะฯ มธ.

ค่ายวิศวะเหลาดินสอ ครั้งที่ 10 คณะวิศวะฯ มธ.

UploadImage


ค่ายวิศวะ เหลาดินสอ ครั้งที่ ๑๐ จัดโดย คณะกรรมการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีโอกาสทําความรู้จักกับวิชาชีพ “วิศวกร” และ วิธีการเรียนของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ น้องๆจะได้ฝึกหัด โดยใช้เครื่องมือจริง ได้สัมผัสถึงการใช้ชีวิตของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย รับฟังการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งทําให้น้องได้รับความรู้ และสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัด เตรียมไว้ให้เป็นอย่างดี  ค่ายวิศวะเหลาดินสอ ครั้งที่ ๑๐ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
กําลังศึกษา หรือ กําลังจะเข้ารับการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า)
 
การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-14 มกราคม 2557 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างหรือ สามารถติดต่อขอรับจาก งานแนะแนวของโรงเรียน


***ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครของโครงการได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ


หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านทาง
 “ข้อความ” ใน https://www.facebook.com/dinsorcamp10
 หรือ โทรศัพท์ 090-953-3620 (พี่แจ็ค)Comments