โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง อีก2คณะ มทจ.พระนครเหนือ 2557

UploadImage

โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2557


สาขา/จำนวนการรับ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปวช. 30 คน ,ม.6 30คน
- คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปวช. 10 คน ,ม.6 60คนคุณสมบัติ
- ต้องเป็นผู้มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2554 จนถึงวันสมัครเข้าศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์-คณิต หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์-คณิต หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75


กำหนดการ
รับสมัครสมัคร   7 ถึง 24 ธันวาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 26 ธันวาคม 2556  
สอบสัมภาษณ์ 4 มกราคม 2557
ประกาศผลสอบคัดเลือก  7 มกราคม 2557


ที่มา : http://www.admission.kmutnb.ac.th/


สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 5,894 คน เขียนข่าวโดย : ธนดล วิมาลัย เมื่อวันที่ : 09 ธันวาคม 56 เวลา 15:36:42 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ