กำหนดการและคุณสมบัติผู้สมัคร นรต.และ นตท.(ในส่วนของ ตร.) 57

กำหนดการและคุณสมบัติผู้สมัคร นรต.และ นตท.(ในส่วนของ ตร.) 57

UploadImage


กำหนดการและคุณสมบัติผู้สมัคร นรต.และ นตท.(ในส่วนของ ตร.) ประจำปี 2557

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2557 [xls]
    


ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติผู้สมัคร ประจำปีการศึกษา 2557 [xls]

   !!! คำเตือน !!! 
 
หากพบว่ามีข้าราชการตำรวจรายใดใน รร.นรต. เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือในการสอบเข้าเป็น นรต. และ นตท. ทาง รร.นรต. จะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด
ดังนั้น จึงขอให้ท่านเชื่อมั่นว่าการสอบเข้าเป็น นรต.และ นตท. เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม มีมาตรฐาน และโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
หากท่านใดพบเห็นการกระทำผิดข้างต้น สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สถานีตำรวจทุกแห่ง
 
ติดต่อได้ที่: 90 ม.7 สามพราน นครปฐม  73110 อีเมล: admission@rpca.ac.th
 เฟซบุค: facebook.com/thairpca
 
      

การดำเนินการ นักเรียนนายร้อยตำรวจ นักเรียนเตรียมทหาร
(ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
  ตำรวจชาย ตำรวจหญิง บุคคลหญิง (ม.6) บุคคลหญิง (ม.6) ภาคใต้ บุคคลชาย (ม.3) บุคคลชาย (ม.3) ภาคใต้
ประกาศรับสมัคร Download Download Download Download อ.21 ม.ค.2557
www.rpca-admission.com
www.rpca.ac.th
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต อ.17 ธ.ค.2556 ถึง ศ.10 ม.ค.2557
www.rpca-admission.com
จ.3 ก.พ.2557 ถึง จ.10 มี.ค.2557
www.rpca-admission.com
อัตราค่าสมัคร 350.- 350.- 350.- 350.- 350.- 350.-
สอบภาควิชาการ (ข้อเขียน) อา.9 ก.พ.2557
ม.รามคำแหง2 (บางนา), กทม.
อ.1 เม.ย.2557
ม.รามคำแหง1(หัวหมาก),
ม.รามคำแหง2 (บางนา) กทม.
ประกาศผลสอบรอบแรก (อินเตอร์เน็ต) อ.11 ก.พ.2557
www.rpca-admission.com
www.rpca.ac.th
พฤ.10 เม.ย.2557
www.rpca-admission.com
www.rpca.ac.th
รายงานตัวด้วยตนเอง (รอบแรก) พฤ.13 ก.พ.2557
รร.นายร้อยตำรวจ, นครปฐม
ศ.11 เม.ย.2557
รร.นายเรืออากาศ, กทม.
พิมพ์ลายนิ้วมือ - - อ.18 ก.พ.2557
รพ.ตำรวจ,กทม.
พฤ.17 เม.ย.2557
รพ.ตำรวจ,กทม.
ตรวจร่างกาย อ.18 ก.พ.2557 ถึง พ.19 ก.พ.2557
รพ.ตำรวจ, กทม.
พฤ.17 เม.ย.2557 ถึง ศ.18 เม.ย.2557
รพ.ตำรวจ,กทม.
สอบพลศึกษา พฤ. 20 ก.พ.2557
รร.นายร้อยตำรวจ, นครปฐม
ส.19 เม.ย.2557 ถึง อา.20 เม.ย.2557
รร.นายร้อยตำรวจ, นครปฐม
ยื่นหลักฐานการสมัคร พฤ. 20 ก.พ.2557
รร.นายร้อยตำรวจ, นครปฐม
ส.19 เม.ย.2557
รร.นายร้อยตำรวจ, นครปฐม
ยื่นหลักฐานคะแนนเพิ่มพิเศษ พฤ. 20 ก.พ.2557
รร.นายร้อยตำรวจ, นครปฐม
ส.19 เม.ย.2557
รร.นายร้อยตำรวจ, นครปฐม
วัดขนาดร่างกาย อ.25 ก.พ.2557
รร.นายร้อยตำรวจ, นครปฐม
จ.21 เม.ย.2557
รร.นายร้อยตำรวจ, นครปฐม
สอบสัมภาษณ์ อ.25 ก.พ.2557
รร.นายร้อยตำรวจ, นครปฐม
จ.21 เม.ย.2557
รร.นายร้อยตำรวจ, นครปฐม
ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย (อินเตอร์เน็ต) พฤ.27 ก.พ.2557
www.rpca-admission.com
www.rpca.ac.th
อ.13 พ.ค.2557
www.rpca-admission.com
www.rpca.ac.th
เลือกเหล่า - - - - -ยังไม่กำหนด-
รายงานตัวด้วยตนเอง (รอบสุดท้าย) อ.4 มี.ค.2557
รร.นายร้อยตำรวจ, นครปฐม
-ยังไม่กำหนด-
ทำสัญญามอบตัว อ.11 มี.ค.2557
รร.นายร้อยตำรวจ, นครปฐม
ศ.16 พ.ค.2557
รร.เตรียมทหาร, นครนายก
เปิดภาคการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษา รร.นรต.
www.rpca.ac.th
ตามปฏิทินการศึกษา รร.ตท.
www.afaps.ac.thUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

Comments